Förbigå menyn
Metsän istutus

Artikelkategorier: Nyheter

Staden undertecknade deklarationen om uppdraget kring klimatförändringen

Publicerad: 24.10.2022

Stadsstyrelsen behandlade under sitt möte bland annat uppdraget kring klimatförändringen.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021-2027. Via programmet kan företag och organisationer söka om projektfinansiering.

För Horisont Europa har fem uppdrag lanserats. De gäller utmaningar som att bekämpa cancer, anpassa sig till klimatförändringen, rädda våra hav och vatten, skapa klimatneutrala städer och trygga markhälsan.

En deklaration har uppgjorts för uppdraget om anpassningen till klimatförändringar som kan undertecknas av städer och områden. Målet för både uppdraget och deklarationen är att förbättra klimattåligheten. Genom att underteckna deklarationen uttrycker man sin vilja att arbeta för att förbättra klimattåligheten, främja lokala anpassningsåtgärder genom att inkludera invånarna i beslutsfattandet och uppmuntra till investeringar.

Efter undertecknandet av deklarationen har man tillgång till tjänsterna för det årliga forumet för genomförandet av uppdraget, där man får information om riskbedömning och forskning, men även stöd, verktyg och exempel för lokala anpassningsåtgärder. Undertecknandet kan också ge bättre möjligheter för extern finansiering.

Stadsstyrelsen godkände undertecknandet av deklarationen.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.