Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Merimaisema

Artikelkategorier: Nyheter

Stadens samarbetsförhandlingar fortsatte

Vasa stads samarbetsförhandlingar fortsatte efter sommarpausen onsdag 12.8. För närvarande är många faktorer som inverkar på förhandlingarna ännu öppna.

Enligt personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen pekar de preliminära förhandlingarna och sektorernas överväganden på att sparmålet (4,85 miljoner) inte nås med enbart permitteringar.

– Det kommer troligtvis att komma en tillfällig lindring i skyldigheten att täcka underskott enligt kommunallagen, och om en sådan möjlighet erbjuds kommer staden naturligtvis att utnyttja den. Avsikten är också att ansöka om en höjning av den prövningsbaserade statsandelen, säger Kruhse-Poutanen.

Vid förhandlingarna tog man också upp hur förnuftigt det är med permitteringar på sådana resultatområden som har fått tilläggsanslag från staten på grund av coronasituationen. Vid permittering av ifrågavarande yrkesgrupper skulle också tilläggsanslaget eventuellt gå förlorat.

– Vid förhandlingarna är det ännu flera faktorer som är öppna och som behöver lösas innan vi kan besluta om permitteringar och om vilka yrkesgrupper de slutligen gäller, säger Kruhse-Poutanen.

Följande möte hålls 14.9 och förhandlingarnas slutresultat behandlas i stadsstyrelsen 21.9.

Publicerad: 13.08.2020