Förbigå menyn
bobollspel

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen behandlade fullmäktigemotionen om bobollsplan

Publicerad: 13.5.2022

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt möte 9.5.2022 bland annat fullmäktigemotionen om bobollsplan.

Pasi Keskinen (C) föreslår i sin fullmäktigemotion bl.a. att bobollsplanen i Sandviken ska stå kvar på samma plats, planens beläggning ska förnyas och flyttas närmare läktaren bakom hemboet, kylrören för konstisen ska i snabb takt installeras vid den nuvarande planen och parkeringsplatsen ska lämna kvar på samma plats.

Staden svarar att bobollsplanens placering har granskats i detaljplanen för Sandviken, som blev färdig hösten 2017. I fokus för planen är förverkligandet av H-byggnaden och centraliseringen av läkarjouren till H-byggnaden. Huvudingången till centralsjukhuset flyttas till Sanmarksgatan i samband med ändringen, och detta tillsammans med den ökade trafiken har betydande konsekvenser för områdets gatuarrangemang och parkeringslösningar.

På området planeras en centraliserad parkeringsplats som anges i detaljplanen och som är avsedd att utöver centralsjukhuset också betjäna simhallen, bobollsplanen och fotbollsstadion i Sandviken. Avsikten har varit att i enlighet med detaljplanen flytta bobollsplanen söderut mot havet till.

Hösten 2021 gjordes det upp en bedömning där man avvägde både planens bevarande på den nuvarande platsen samt att den flyttas i enlighet med detaljplanen. För att kunna förverkliga byggandet av en konstis, bör konstruktionen vara sådan att den inte sjunker. Därför ska grundundersökningar vid den nuvarande planen göras under våren 2022. Om man kommer fram till att bobollsplanen ska stå kvar på sin nuvarande plats bör en ändring i detaljplanen göras.

Om man vill genomföra idrottsbyggandet som helhet ska man för beslutsfattandet göra upp motsvarande planer med kostnadskalkyler gällande planens konstruktion, en teknisk helhetslösning för konstisen, ett projekt för lokalerna (läktare, omklädningsrum och kringutrymmen) och parkeringen.

Stadsstyrelsen beslutade att sända svaret till stadsfullmäktige för behandling.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.