Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen behandlade skattesatserna och budgeten för år 2023

Publicerad: 9.11.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 7.11.2022 bland annat skattesatserna samt budgeten.

Vid stadsstyrelsens sammanträde föreslog Marko Heinonen, understödd av Jorma Kivimäki, att 0,50 % bestäms som fastighetsskattesats för nästa år för byggnader som används för stadigvarande boende. Stadsdirektörens förslag var 0,55 procent. Anne Rintamäki föreslog, understödd av Mauri Ollila, att skattesatsen skulle vara 0,45 procent. En omröstning förrättades om ärendet.

Heinonens förslag vann omröstningen 9–2, vilket gjorde att stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige fastställer storleken på inkomst- och fastighetsskattesatserna för år 2023 enligt följande:

Inkomstskatt 8,36 %
Allmän fastighetsskattesats 1,25 %
Fastighetsskattesats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,50 %
Fastighetsskattesats för andra bostadsbyggnader 1,10 %
Fastighetsskattesats för obebyggd byggplats 4,00 %
Fastighetsskattesats för kraftverk 2,85 %
Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund 0,00 %

I budgeten föreslogs tilläggsanslag

Vid behandlingen av budgeten för år 2023, ekonomiplanen för 2024–2025 och investeringsplanen för 2023–2027 föreslog Frans Villanen, understödd av Ulla Granfors, ett tilläggsanslag på 17 000 euro för de understöd som kultur- och idrottsservicen delar ut. Förslaget understöddes med rösterna 6–5, vilket gjorde att Villanens förslag om tilläggsanslag godkändes.

Villanen föreslog också, understödd av Hans Franz, ett tilläggsanslag på 28 000 euro för ungdomsservicens mobila ungdomsarbete. Det företogs en omröstning i ärendet och förslaget vann med rösterna 11–0, vilket gjorde att Villanens förslag om tilläggsanslag godkändes.

Stadsstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att fullmäktige med dessa ändringar godkänner stadsdirektörens förslag till budget för år 2023 och till ekonomiplan för åren 2024–2025.

Stadsfullmäktige behandlar budgeten måndag 14.11.

Läs mera om budgeten här. 

Se föredragningslistor och protokoll med bilagor

Läs de tidigare artiklarna Vad stadsstyrelsen beslutade