Förbigå menyn
Äiti ja tytär

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen behandlade Välfärdsplanen för barn, unga och familjer

Publicerad: 10.12.2021

Stadsstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde 29.11.2021 bland annat barns och ungas välbefinnande.

Syftet med Vasas välfärdsplan för barn, unga och familjer 2021–2022 är att skapa en helhetsbild av barns, ungas och familjers välmående. I planen har antecknats mål, åtgärder, mätare, tidtabeller och ansvariga parter för främjande av välfärden. Genomförandet av planen följs upp årligen med mätare, med vilkas hjälp servicen för barn, unga och familjer utvecklas.

I välfärdsplanen finns fyra strategiska riktlinjer:
– minskande av välfärdsskillnader och ojämlikhet
– investeringar i förebyggande service med låg tröskel
– delaktighet bland barn, unga och familjer
– planering och utvecklande av servicen och dess beslutsfattande

Från början av år 2022 ordnar samkommunen för Österbottens välfärdsområde social- och primärvården samt den specialiserade sjukvården. En del av servicen för barn, unga och familjer blir kvar hos Vasa stad och en del överförs till samkommunen för välfärdsområdet. Välfärdsplanen stärker samarbetet och hjälper att identifiera vilka verksamhetsmodeller som ska förnyas.

Beredningen av välfärdsplanen har letts av en styrgrupp, som har bestått av chefer för de olika serviceformerna inom bildningssektorn och social- och hälsosektorn samt av sakkunniga. För samordningen av planen svarar ungdomsservicens familjecenterkoordinator.

Planen kommer ännu att behandlas i stadsfullmäktige.

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.