Förbigå menyn
Metsän istutus

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutade att Vasa ansöker om att få vara med i EU:s mission 100 koldioxidneutrala och smarta städer år 2030

Publicerad: 21.1.2022

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 17.1.2022 bl.a. att Vasa ansöker om att få vara med i EU:s mission 100 koldioxidneutrala och smarta städer år 2030.

Missionen om koldioxidneutrala och smarta städer har som mål att stöda, främja och presentera 100 europeiska städer som siktar på klimatneutralitet senast år 2030 och fungerar som experiment- och innovationsnav och på så sätt som förebilder för andra.

Genom en inbjudan till intresseanmälan kan städerna uttrycka sin önskan att delta i missionen. Det är Europeiska kommissionen som väljer. Varje stad som valts med i missionen undertecknar ett klimatstadsavtal, som utgår från lokala särdrag. Avtalet görs upp i samarbete med alla lokala parter.

De städer som väljs och får delta får ett skräddarsytt stöd för upprättande och verkställande av klimatavtalet. Dessutom har städerna möjlighet att ansöka om pilotfinansiering och finansiering för projekt.

I Vasa har det ställts som mål att staden ska vara koldioxidneutral senast år 2029. Om man kommer med bland de 100 utvalda städerna främjar det stadens arbete för koldioxidneutralitet och ger staden större internationell synlighet i egenskap av en föregångarstad.

Stadsstyrelsen beslutade att Vasa ansöker om att få delta i missionen.

Mera information om missionen på engelska.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.