Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Stadsstyrelsen beslutade om understöden för högskolornas utvecklingsverksamhet

Publicerad: 2.2.2023

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 30.1.2023 om bland annat understöden till högskolor.

Stadsfullmäktige i Vasa har beslutat att i samband med budgeten 2023 bevilja 200 000 euro i understöd för högskolornas utvecklingsverksamhet. För utvecklingsprojekt beviljas finansiering för ett år.

Vasas högskolekonsortium beslöt vid rektorsmötet 15.12.2022 att från Vasa stad ansöka om understöd för högskolornas utvecklingsverksamhet enligt följande:

 • Vasas internationella expertkollektiv (Vaasa International Talents Community).
  Yrkeshögskolan Novia (ansvarig), Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan.
  Fokus ligger på att skapa ett kollektiv: Vasa International Talents alumner i centrum för att underlätta att kunnigt folk stannar kvar i regionen. Belopp 50 000 euro.
 • Förbättrad tillgång till välfärdstjänster för familjer genom digitala lösningar.
  Åbo Akademi (ansvarig), Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia.
  Målet med projektet är att ta fram en evidensbaserad servicemodell för sådana digitala välfärdstjänster som familjer, personal och andra intressenter kan ha nytta av. Belopp 65 000 euro.
 • Bekämpa osäkerhet genom at engagera framtidstänkande som en ledande väg till innovation och entreprenörskap. Svenska handelshögskolan (ansvarig), Yrkeshögskolan Novia, Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet, Åbo Akademi. Högskolorna inom Vasas högskolekonsortium kommer tillsammans att ta fram en kurs kallad MOOC (Massive open online course) som kommer att kunna tas av alla studerande och erbjudas via en digital plattform. Belopp 75 000 euro.
 • Utveckling av Vasas högskolekonsortiums synlighet på webben Vasa universitet. Belopp 10 000 euro.

 

Stadsstyrelsen godkände understöden i enlighet med det som anges ovan och förutsätter att högskolorna lämnar in slutrapporterna om projekten till stadsstyrelsen före utgången av februari 2024.

 

Se föredragningslistorna och protokollen med bilagor.

Läs tidigare artiklar om vad stadsstyrelsen har beslutat.