Förbigå menyn
Lastenvaatteet naulakossa 3

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Stadsstyrelsen godkände projektplanen för Sundom skola.

Publicerad: 8.10.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 4.10.2021 bland annat Sundom skola.

I projektplanen för Sundom skola föreslås för utmaningarna vad gäller skollokalerna en lösning i två delar, som inbegriper en utvidgning samt ändringar i skolans nuvarande lokaler.

I planen förläggs skolans utvidgning till den nuvarande skolbyggnadens sydvästra gavel. Utvidgningen sker i två våningar, liksom den nuvarande skolbyggnaden. Bruttoytan är totalt 520 kvadratmeter och inbegriper 4 undervisningslokaler (a´60 m2 ), ett grupprum, fyra toaletter, entréhallar och vindfång samt ett trapphus på insidan.

Kostnaderna för utvidgningen uppskattas till cirka 1,5 miljoner euro och kostnaderna för ändringsarbetena inomhus till totalt 300 000 euro. Kostnaderna för uppvärmningssystemet har uppskattats till cirka 400 000 euro. Utbyggnaden av Sundom skola ingår i Vasa stads budget och ekonomiplan 2021-2025.

Byggnadsarbetena är planerade att inledas på våren/sommaren 2022, så att de nya lokalerna kan tas i användning i början av år 2023. Specialarrangemangen under byggtiden genomförs så att skolans egna utrymmen används i första hand och byggtidtabellen anpassas till skolans och andra aktörers, som använder skolbyggnaden, verksamhet.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.