Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Stark rekommendation om användning av andningsskydd

Situationen med coronasmittläget (COVID 19) inom Vasa sjukvårdsdistrikts område har märkbart förvärrats under de senaste två veckorna. Mellan torsdag och fredag har det konstaterats totalt 13 nya smittfall. Andelen positiva fall av coronasmitta är 1,3 procent av de prover som sammanlagt har tagits. Incidenstalet i Österbotten är nu 19.4, vilket påvisar att epidemin inom vårt område befinner sig i en upptrappningsfas.

Vasa sjukvårdsdistrikts meddelande till befolkningen 2.10.2020

Vasa sjukvårdsdistrikt har tillsammans med Österbottens coronasamordningsgrupp har idag fredag 2.10.2020 fattat beslut om starka rekommendationsåtgärder i syfte att begränsa epidemin.

Stark rekommendation: andningsskydd ska alltid användas i offentliga utrymmen

Befolkningen i Österbotten rekommenderas starkt till användning av andningsskydd alltid när man utför ärenden i offentliga utrymmen utanför det egna hemmet. Man rekommenderas undvika stora folksamlingar, och man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor.

Obs! Den starka rekommendationen om användning av andningsskydd gäller även gymnasier, andra stadiets utbildningsenheter och högskolor, om ett tillräckligt säkerhetsavstånd på 1-2 meter inte kan tryggas. Rekommendationen gäller i detta skede inte grundskolor.

Man bör alltid ha med sig andningsskydd så att de lätt finns att tillgå om behov uppstår.

I första hand är det varje medborgares eget ansvar att skaffa andningsskydd. Kommunerna på området ordnar enligt egen praxis med utdelning av andningsskydd till mindre bemedlade kommuninvånare.

Lämna hemma fast symptomen på luftvägsinfektion bara är lindriga

Det är viktigt att befolkningen på området lämnar hemma om man får symptom på luftvägsinfektion, trots att symptomen är lindriga. Man kan återgå till normalt vardagsliv efter att man har varit symptomfri två dagar. Om luftvägsinfektionssymptomen kvarstår efter två dagar, eller symptomen har blivit kraftigare bör man kontakta egen hälsovårdscentral per telefon. Därifrån gör man beslut om eventuellt fortsatta åtgärder.

Rekommendationerna är i kraft från och med idag 2.10.2020 till och med 25.10.2020.  Situationen med coronavirusepidemin och de förebyggande åtgärderna följs upp nästa veckas tisdag 6.10.2020 på coronasamordningsgruppens möte.

Information om coronaviruset

Publicerad: 02.10.2020