Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Stöd ur Arbetarskyddsfonden för skapande av ett nätverk av interna utvecklare

Publicerad: 26.9.2022

Arbetarskyddsfonden har beviljat utvecklingsunderstöd för Vasa stads projekt ”Lupa kehittää – ylihyvästä ännu bättre – Verktyg och verksamhetsmodeller för kontinuerligt förbättrande för Vasa stad”.

Projektets huvudmål är att öka modet att pröva på, agera självstyrande, utveckla verksamheten och främja samarbetet både inom staden och med externa nätverk och samarbetspartner.

– Målet är att också skapa en bestående verksamhetsmodell för kontinuerligt förbättrande. Samtidigt främjas förmågan till förändring i de kontinuerligt föränderliga förhållandena samt arbetshälsan, berättar koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen.

I projektet deltar koncernstyrningssektorn (exkl. Österbottens räddningsverk) samt tre pilotteam, som är Museets publikarbete, sysselsättningsservicen och sekreterarservicens verksamhetsenhet på andra stadiet (exkl. Vaasan Lyseon lukios sekreterare).

Mot kontinuerligt förbättrande

I projektet bildas ett nätverk för interna utvecklare, vilket tillsammans med cheferna och ledningen skapar en verksamhetsmodell för kontinuerligt förbättrande för koncernstyrningen för att stöda utvecklandet av en verksamhet som utgår från personalen. Samtidigt utvecklas ledarskapet och strukturerna för ledningen så att de stöder ett ledarskapssätt som är mera inkluderande och interagerande. När projektet har avslutats är målet att utvidga verksamhetsmodellen till hela organisationen.

– Projektet genomförs i flera workshoppar. Med hjälp av inlärning av olika faciliterings- och interaktionsfärdigheter kan man ”utmana” personalen att vara med och utveckla verksamheten bättre än tidigare. Föremål för faciliteringen kan vara t.ex. enhetens egen utvecklingsdag eller ett teammöte, där man letar efter alternativa lösningar på någon utmanande situation, säger chefen för projektet Seija Välivainio.

Coachning och sparrning utlovas

De interna utvecklarna utbildas i bl.a. faciliterings-, interaktions- och dialogfärdigheter samt coachas i olika verktyg för att stöda försökskulturen, personalens delaktighet och sparrning samt i att dela med sig av god praxis. Pilotteamen får dessutom en coach som sparrar utvecklandet i teamet.

Efter att projektet avslutats kan de interna utvecklarna engagera nya personer att i sitt arbete utnyttja faciliterings- och interaktionsfärdigheter. Kontinuiteten i verksamheten förstärks genom samordning av verksamheten i nätverket av interna utvecklare, och ansvaret för samordningen delas ut redan innan projektet avslutas, berättar Välivainio.

För genomförandet av workshopparna svarar huvudcoachen Jonna Jantunen från Valmennustrio Oy. Med är också coachar från Valmennustalo Virta Oy samt Crealife.

Työsuojelurahaston logo