Förbigå menyn
barn ritar

Artikelkategorier: Nyheter

Största delen av föräldrarna skulle vilja slopa lördagsskoldagarna

En majoritet av föräldrarna i Vasa skulle vilja slopa de lördagsskoldagar som ingår i läsåret.  Det här framgår av en enkät som sammanlagt 1 057 föräldrar till barn i grundskole- eller förskoleåldern svarade på.

I en nätenkät som Vasa stads grundläggande undervisning låtit göra frågades föräldrarna om de tycker att läsåret ska kunna innehålla skoldagar även på lördagar. Av dem svarade 65 % nekande  och 32 % jakande (3 % kunde inte säga).

Det frågades också efter föräldrarnas åsikter i fråga om var i läsåret lördagsskoldagarna skulle kunna placeras. Skolstart tidigare i augusti understöddes av 38 %, förkortning av höstlovet 38 % och förkortning av jullovet 13 % av de som svarade (11 % kunde inte svara på frågan).

Resultaten till nämnden för kännedom

Enkätens resultat ges för kännedom till det sammanträde som nämnden för fostran och undervisning håller 13.11, där beslut fattas om skoldagarnas placering under läsåret 2020–2021.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Läsåret 2020–2021 minskas bara med trettondagen, och antalet arbetsdagar är då 189.

– Nästa läsår placerar sig arbetsdagarna naturligt på ett bra sätt i kalendern, så bara jul- och vårfestdagarna, 19.12 och 5.6, är lördagsskoldagar.  Skolorna kan om de så önskar byta lördagsskoldagen 19.12.2020 till lördagen 22.5.2021. Nästa läsår finns det alltså inget behov av att t.ex. inleda skolåret tidigare i augusti, säger skoldirektör Kari Nummela.

Läsåret 2020–2021 börjar enligt förslaget i normal tid 12.8.2020, och både höstlovet och sportlovet är en vecka långa.

Enligt Nummela beaktas resultaten från den enkät som nu riktats till föräldrarna också i fortsättningen när placeringen av läsårens arbetsdagar planeras.

En senare inledning på sommarlovet är inte möjlig

Förutom svar på flervalsfrågorna gavs till och med 357 fristående skriftliga svar i enkäten. I en del av svaren önskades ett alternativ, där sommarlovet skulle börja senare.

– Tyvärr är det här inte ett alternativ, eftersom förordningen om grundläggande utbildning föreskriver att läsårets skolarbete alltid slutar den sista vardagen vecka 22, dvs. i slutet av maj eller i början av juni, säger Nummela.

Enkäten var öppen 30.9–19.10, och alla föräldrar till barn i förskole- och grundskoleåldern fick svara på den. Föräldrarna informerades om enkäten direkt via Wilma.

Publicerad: 08.11.2019