Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Sundom daghems enhet Barnholken fortsätter som gruppfamiljedaghem

Publicerad: 22.6.2021

Verksamheten vid Sundom daghems separata enhet Barnholken fortsätter på hösten som gruppfamiljedagvård. Barnholken är i fortsättningen en grupp med flexibel struktur, dvs. barnen kan vara i åldern 0–5 år.

Barnholken finns i Kronvik i Sundom. Omvandlingen till gruppfamiljedaghem innebär i praktiken att det i enheten i fortsättningen arbetar en barnskötare och två familjedagvårdare och att det får finnas högst 12 barn i gruppen.

I Barnholkens lokaler görs under sommaren en renovering som möjliggör basvård av små barn.

Verksamhetsförutsättningarna tryggas genom förändringen

Vasa stads nämnd för fostran och undervisning beslutade i maj att Barnholken som under flera år varit underutnyttjad fortsätter sin verksamhet normalt om 14 barn anmäler sig till daghemmet senast 18.6.2021.

– Kommunen är skyldig att ombesörja för service enligt behovet. I höst börjar 12 små barn i Barnholken. Verksamheten kan fortsätta som gruppfamiljedagvård, varvid en mindre grupp svarar mot behovet för antalet barn i området, säger direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

Tidigare hade Barnholken en grupp för 3–5-åringar med sammanlagt 17 barn. I gruppen skulle 21 barn haft plats. Av dessa 17 barn övergår tio i augusti till förskoleundervisningen och fyra till Sundom daghem till försöket med tvåårig förskoleundervisning.

Av barnen som i nuläget går i Barnholken fortsätter tre i enheten på hösten, och familjerna till dessa barn har informerats om förändringen liksom personalen.