Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kirjastossa

Artikelkategorier: Nyheter

Största delen av de sökande som har valts får börja på sina sommarjobb

Av de unga som har blivit valda till något av Vasa stads sommarjobb kan börja på sina jobb i sommar. För de sökande, vilkas arbetsuppgifter blev inställda, försöker man hitta något ersättande arbete eller annat stöd för sommarsysselsättning.

Undantagssituationen som coronaviruset har förorsakat har fört med sig många utmaningar även för de arbetsgivare som erbjuder sommarjobb. Inom Vasa stad har man funderat och försökt förutse hur situationen kommer att se ut i sommar så bra som man har kunnat.

– Bedömningen av om sommararbetstagare kommer att anställas har gjorts verksamhetsområdesvis. I de uppgifter, då vi med beaktande av undantagssituationen har kunnat erbjuda arbete har man också gjort det, berättar Anne Lindell från stadens rekryteringsservice.

På grund av undantagssituationen anställs inga sommarvikarier i Vasas daghem i sommar. Sommarjobbet har därför annullerats för 22 sökandens del.

– Fastän situationen verkligen är harmlig har sökandena varit förstående. Vi försöker hitta ersättande arbete åt dem vid stadens andra enheter och vi kontaktar dem senast 29.5 om vi kan erbjuda ersättande arbetsuppgifter, berättar Lindell.

Bildningsväsendets övriga sommaranställda t.ex. i museer, bibliotek samt inom idrotts- och ungdomsservicen, börjar i sina sommarjobb då servicen öppnas på nytt efter restriktionerna. Även inom koncernförvaltningen, tekniska sektorn och social- och hälsosektorn beslöt man att sommararbetstagarna kan komma på jobb. På arbetsplatserna kommer hygien- och andra säkerhetsanvisningar att iakttas noggrant och särskild uppmärksamhet kommer att fästas på en bra introducering.

I början av mars då ansökningstiden för sommarjobb gick ut hade 1615 ansökningar inkommit och 322 unga fick sommarjobb. Vidare valdes 23 unga till sommarjobben som är avsedda för unga med specialbehov och funktionsnedsättning.

– Vi tackar alla sökande och beklagar att tidtabellen beträffande valen drog ut på tiden för många uppgifters del på grund av undantagssituationen, säger Lindell.

Sommarjobbssedlar, sysselsättningsstipendier samt stöd för sommarföretagsamhet

Inom stadens sysselsättningsservice har man försökt hitta nya lösningar så att undantagssituationen skulle inverka så lite som möjligt på sommarjobben. Under våren har man funderat på nya alternativa sätt att ordna arbete samt kartlagt nya arbetsmöjligheter.

I kampanjen Min Egen Chef – sommarjobb som 4H-företagare, beviljas tio Vasaungdomar i åldern 15–20 år 200 euro i understöd, som de kan använda för att starta upp egen företagsverksamhet. Unga har också möjlighet att delta i utbildning i företagsamhet och får handledning av företagsfaddrar, berättar Helena Nurmikoski från stadens sysselsättningsservice.

Dessutom beviljar staden Sommarjobbssedeln som är ett stöd i form av pengar som beviljas privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år. Man kan ansöka om sommarjobbssedeln i Vasa stads elektroniska tjänster https://asiointi.vaasa.fi/. Sommarjobbssedeln kan beviljas ett företag fastän det på grund av undantagssituationen skulle ha varit tvungen att permittera.

Vasa fortsätter också att sysselsätta Vasaidrottare med stipendier, vilka möjliggör träningar och tävlingar under sommaren. Sysselsättningsstipendierna har beviljats på basis av förslag som tränare skickat till Vasaregionens Idrottsakademi.

Publicerad: 27.05.2020