Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Palosaari Brändö

Artikelkategorier: Nyheter

Tapio Ollikainen är Brändö Företagscentrum Ab:s nya verkställande direktör för viss tid

I och med att verkställande direktören för Brändö Företagscentrum Ab Anne Volama gick i pension i våras beslutade bolagets styrelse att utse Tapio Ollikainen till ny verkställande direktör från och med den 1 juni. Direktörsuppdraget är tidsbundet till den 31 december 2020. Ollikainen har tidigare medverkat i bolagets styrelse och känner till bolaget och är därmed ett naturligt val som verkställande direktör. Samtidigt fortsätter han också som Vasa stads lokalitetsdirektör.

Tapio Ollikainen har utsetts till verkställande direktör för Brändö Företagscentrum Ab för viss tid fram till den 31 december 2020. Bolagets styrelse ville att verksamheten fortsätter utan avbrott och utvecklingsvänligt och beslutade därför att kalla Ollikainen, som efter sin tidigare medverkan i styrelsen redan är insatt i bolaget och dess verksamhet, till att leda bolaget för viss tid.

– Ollikainen har utvecklat Vasa hussektors verksamhetskultur framgångsrikt under de tre år då han innehaft tjänsten. Han har också tidigare erfarenhet av arbete som verkställande direktör. Därmed anförtros bolagets ledning i erfarna händer, förklarar ordföranden för bolagets styrelse, stadsdirektören Tomas Häyry.

Innan Ollikainen blev anställd vid Vasa stad arbetade han i internationella fastighetsledningsuppgifter vid Wärtsilä. Samtidigt med uppdraget som verkställande direktör fortsätter Ollikainen också som Vasa stads lokalitetsdirektör.

– Det är spännande med nya utmaningar. Brändö Företagscentrum har långa anor som ägare och utvecklare av affärslokaler samt som hyresvärd. I det nya uppdraget ska jag först bekanta mig närmare med bolagets personal, verksamhetskultur, ekonomi och strategi. Jag upplever att jag har mycket att ge i det avseendet, säger Ollikainen.

Publicerad: 03.06.2020