Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Tidsplanen för utvecklingen av Wärtsiläs område preciserades

Publicerad: 24.10.2022

Uppdaterad: 25.10.2022

Stadsstyrelsen behandlade under sitt möte bland annat Wärtsiläs område vid Metviken.

Vasa stad och Wärtsilä Finland Oy har 2.12.2020 undertecknat ett intentionsavtal om utvecklingen av Metviksområdet. Det gäller centrumområdet i Vöråstan som blir ledigt då Wärtsilä flyttar sin verksamhet till Vasklot.

Stadsstyrelsen beslöt att det tidigare avtalet kompletteras med en precisering av byggnadsmängden; Markägarens mål är att få ny byggrätt på 110 000–130 000 kvadratmeter våningsyta på de markområden som är i Wärtsiläs ägo.

Därtill preciserades tidtabellen; Utredningarna och analyserna blir klara under det första kvartalet år 2023. Översiktsplaneringen blir klar senast i slutet av år 2023. Detaljplanen och genomförandeavtalen ska behandlas för godkännande av stadsstyrelsen i januari 2024 och detaljplanen skulle då vinna laga kraft senast i slutet av april år 2024.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.