Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tjänsten Alvar erbjuder seniorer hemvård och rekreationsverksamhet på distans

Publicerad: 14.4.2021

Med hjälp av bildtelefontjänsten Alvar erbjuds seniorer hemvårdens tjänster och rekreationsverksamhet. Bildtelefonen utgörs av en pekplatta, genom vilken seniorernas möjligheter att klara sig själva hemma understöds och deras sociala liv samt funktionsförmåga och rehabilitering främjas.

Apparaten signalerar före överenskomna vårdsamtal och stunder, och kontakten är således öppen endast vissa tider. Apparaten placeras i klientens hem på en sådan plats att man med hjälp av den kan få tillräcklig synkontakt med klienten och så att apparaten kan användas utan hinder.

Hur kan jag bli klient i tjänsten?

Det finns ett begränsat antal bildtelefoner, och därför ansöker man om att bli antagen till stödtjänsten Alvar. Ansökan görs av en yrkesmänniska inom social- och hälsosektorn och den grundar sig på en bedömning av det individuella servicebehovet.

Allmänna kriterier för stödtjänsten Alvar:

  • Ensamhet
  • Klienten behöver stöd och rehabiliterande funktioner för att upprätthålla den fysiska, psykiska eller sociala funktionsförmågan.
  • Att åka från hemmet till grupperna har försvårats.
  • Också en klient inom hemvården, som har nytta av ett program som upprätthåller funktionsförmågan, kan vara med i tjänsten.

Mera information ger Alvar-tjänstansvariga, tfn 040 536 9024 och servicerådgivningen för seniorer, tfn 040 168 4939.

Hemvårdens tjänster

Hemvårdsverksamheten baserar sig på klientens behov och den service som överenskommits med honom eller henne. Genom hemvårdsbesöken via Alvar-tjänsten handleds klienten genom distanskontakten till att agera självständigt hemma, t.ex. att ta sina mediciner. Via distanskontakten följer man också med klientens allmänna mående och funktionsförmåga.

Den rekreationsverksamheten

Stunderna i stödtjänsten Alvar är alltid interaktiva och deras innehåll utvecklas tillsammans med klienterna. Under Alvar-stunderna kan klienten bl.a. delta i stolgympa, samtala med andra klienter, njuta av kultur eller en utfärd i naturen genom distanskontakten.

Stunderna görs antingen i Alvar-tjänstens egen studio eller på annat håll i staden, såsom på museerna eller utomhus. Samarbete bedrivs med Vasas kultur- och bibliotekssektor, teatrarna i staden och stadsorkestern samt församlingarna, olika föreningar och frivilliga.

Det är också möjligt att få en anhöriglänk till bildtelefonen, med hjälp av vilken klienten och den anhöriga kan ha bildtelefonskontakt.

Läs mera om Alvar-tjänsten här.