Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Två bekräftade fall av coronavirussmitta i Borgaregatans skola

Två av Borgaregatans skolas elever har konstaterats vara smittade av coronaviruset. Eleverna i Borgaregatans skola, vårdnadshavarna till eleverna samt personalen har informerats om smittan. Smittspårningen i Borgaregatans skola avslutades på eftermiddagen.

Uppdaterad 21.12.2020 kl. 16: Smittspårningen i Borgaregatans skola avslutades på eftermiddagen.

– Eftersom det är jullov och följande skoldag är 7.1 föranleder smittfallen för tillfället inga ytterligare åtgärder från skolans sida. Smittspårningen i Borgaregatans skola avslutades på eftermiddagen då smittspårningsenheten konstaterat att det är tio dagar sedan eleverna som testat positivt varit i skolan och att eleverna inte varit i skolan inom 48 timmar innan de fick symptom. Ingen förutom de smittade försätts i karantän, berättar Borgaregatans skolas rektor Markus Rönnblom.

Vårdnadshavarna till eleverna ska vara uppmärksamma på symptom hos eleverna. Har man symptom ska man först ringa till egen hälsostation må-to kl. 8-16 och fr kl. 8-14.15, andra tider till nationella riksomfattande hjälpande tfn 116 117.

– Jag vill ännu understryka att eleverna inte får komma till skolan om de har symptom, bekräftar Rönnblom.

Information om coronaviruset

Publicerad: 21.12.2020