Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Två fall av coronavirussmitta vid integrationsservicen

Publicerad: 25.1.2021

Uppdaterad: 25.1.2021

Vid Vasa stads integrationsservice har två skilda fall av coronavirussmitta konstaterats. Det första fallet har man fått vetskap om 22.1 och om det andra 24.1. De två fallen av smitta har konstaterats hos personer som hör till personalen. Den personal och de klienter som exponerats har nåtts och blivit försatta i karantän.

– Karantänen för de som exponerats av det första fallet är i kraft till 27.1 och för de som exponerats av det andra fallet till 4.2. Åtta personer i personalen, två studerande på arbetspraktik och 10 klienter har försatts i karantän, berättar integrationsservicens chef Hanna Kakko.

Integrationsservicens kansli är öppet och där sköts akuta handledningsbehov. De personer i personalen som exponerats arbetar hemifrån. Den tolkjour som verkar i integrationsservicens lokaler fungerar som telefontolkning. Kotomajas grupper håller stängt fram till 4.2.2021. Kursen Umako Mamas startar en vecka senare och börjar 8.2.2021.

– Vid integrationsservicen har en del av personalen hela tiden arbetat på distans hemifrån, för att eventuella smittfall och exponeringar ska hållas på en låg nivå och verksamheten tryggas, säger Kakko.

Information om coronaviruset