Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Opiskelija koneella

Artikelkategorier: Nyheter

Uppbyggnaden av ett ekosystem för sysselsättning går framåt i Vasa

Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) har länge haft landets lägsta arbetslöshetsgrad, men coronaviruset och åtgärderna för att begränsa dess spridning har ökat arbetslösheten och antalet permitterade betydligt. Under våren 2020 började NTM-centralen i Österbotten bygga upp ett ekosystem för sysselsättning. Målet är en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar både den offentliga och privata sektorn bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden.

Ny tjänstedesign ska ge enhetligare och tydligare tjänster

Den centrala tanken med ett ekosystem för skötsel av sysselsättningen är ett samarbete som bygger på nätverk. Arbetssökande erbjuds aktivt olika alternativ bland tjänster som gäller arbete, företagande, utbildning och vardagskompetens i samarbete med olika aktörer. I tillämpningen av ekosystemet för sysselsättningen har man valt att utveckla servicevägar för långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, unga, invandrare och uppsagda. Med hjälp av tjänstedesign ska tjänsterna göras enhetligare och tydligare för de arbetssökande. Att olika grupper har olika behov beaktas. Det har också tagits hänsyn till att en arbetssökandes behov kan ändras under pågående jobbsökning.

För långtidsarbetslösa ligger fokus på lågtröskeltjänster och utveckling av arbetsförmågan, yrkesskickligheten, kunnandet och vardagskompetensen. Målet är att arbetssökanden inte ska bli kvar i tjänster eller stöd för en lång tid för då är det lätt hänt att arbetslösheten varar längre. På området riktas t.ex. lönesubvention i hög grad till företag.

För unga är det centralt att utveckla såväl vardagskompetensen som kunnandet. Unga har gjorts delaktiga i utvecklingen av tjänsterna och det nätverkas redan intensivt med olika myndigheter och bl.a. nätverket Navigatorn som riktar sig till ungdomar.

Invandrares sysselsättning främjas av ekosystemet Talent Coastline och projektet Talent Coastline Employment som koncentrerar sig på etablerings- och integrationstjänster. Vid NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringsbyrå har också grundats ett internationellt rekryteringsteam som samarbetar med företagen på området.

Personer som befinner sig i ett brytningsskede av sin karriär har också identifierats som en egen grupp. Avsikten är att i samarbete med företagen på området utveckla arbetssökandenas kompetens och sysselsättning. Det viktigaste är att snabbt hitta individuella lösningar för personer som ännu har år kvar i arbetslivet. Potentialen hos arbetssökande med en lång karriär och ett gediget kunnande identifieras på ett bättre sätt så att den kan komma näringslivet till nytta. Korta utbildningar för utveckling av yrkeskunskapen används för att fylla luckor i kompetensen. Ett alternativ som fortsättning på en lång karriär kan också vara företagande.

Samarbetsnätverket stöder arbetssökanden

NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå och Vasa stad har bjudit in alla centrala aktörer i regionen, bl.a. Österbottens förbund, FPA, Vasa sjukvårdsdistrikt, utbildningsorganisationerna, utvecklingsbolaget, företagarorganisationen, Österbottens handelskammare och den tredje sektorn för att det ska vara möjligt att bygga upp servicevägarna. Målet för ekosystemets verksamhet är att utveckla snabba servicevägar till sysselsättning för kundgrupperna på ett sådant sätt att kunden inte kommer av servicevägen t.ex. när kunden går från en tjänst och organisation till en annan.

– Vi bygger i första hand en digital samarbetsmodell. FPA är en viktig samarbetspartner och i utvecklingen av samservicen kommer vi att dra nytta av deras kunnande och expertis, berättar överdirektör Timo Saari från NTM-centralen i Österbotten.

– Jag är mycket nöjd med att vi har avancerat med uppbyggnaden av nätverket. I just denna situation är det allt viktigare med samarbete, kommenterar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Publicerad: 27.10.2020