Förbigå menyn
Noste työllistämispalvelut 5

Artikelkategorier: Nyheter

Uppföljningen av arbetshälsan effektiveras

Publicerad: 16.11.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 8.11.2021 bland annat arbetshälsan.

Tomi Kaunismäki (KD) föreslår i sin fullmäktigemotion att det för stadens anställda tas i bruk en regelbunden kort och lätt enkät, som görs varje vecka och som går att fylla i snabbt och som mäter arbetshälsan. En sådan används i flera företag. Vidare föreslår Kaunismäki att den vidsträcktare enkäten om arbetshälsa, som för tillfället görs bland stadens anställda med två års intervall, i fortsättningen ska göras årligen.

Personal-serviceområdet inom Vasa stad ger som svar på motionen att de i motionen nämnda idéerna är riktigt bra och föreslår att en vidsträcktare enkät om arbetshälsan genomförs på stadsnivå och uppföljnings- och utvärderingsprocesser vartannat år även i fortsättningen. Detta därför att enligt erhållen respons är enkäten som görs varje år för ofta, och det lämnar inte tillräckligt med tid för åtgärderna. Utöver detta tas i och med ett nytt hr-system lättare ”feelis- och pulsenkäter” i användning, med hjälp av vilka man får uppdaterad information om personalens arbetshälsa samt om deras utvecklingsidéer.

Stadsstyrelsen godkände svaret på motionen och skickade det vidare till stadsfullmäktige.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.