Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Utkastet till detaljplan för enhetsskolan i centrum läggs fram – välkommen till ett möte för allmänheten i Dramasalen 9.8 kl. 16.30

Publicerad: 5.8.2022

Under de närmaste åren kommer det att uppföras en ny skolhelhet för årskurserna 1–9 inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen i Vasa centrum. Detta kräver ändringar också i områdets detaljplan. Ett utkast till ändrad detaljplan läggs fram offentligt för perioden 10–23.8. Planläggningen ordnar ett möte för allmänheten i huvudbibliotekets Dramasal tisdag 9.8 kl. 16.30, och då finns det möjlighet att träffa planläggarna och bekanta sig närmare med planförslaget.

Planområdet för enhetsskolan ligger i centrum av Vasa, mindre än en halv kilometer söderut från torget och gränsar till Rådhusgatan, Fredsgatan och Handelsesplanaden.

Till skolhelheten hör den byggnadshistoriskt betydande fastigheten på Handelsesplanaden 22, en nybyggnad som ska uppföras på Rådhusgatan 33 samt det nuvarande Keskuskoulu.

Detaljplaneändringen gäller fastigheterna på Handelsesplanaden 22 och Rådhusgatan 29–33. Detaljplaneavgränsningen omfattar även brandgatan som löper från Keskuskoulu till Kaserngatan.

– I kvarteret finns för närvarande Medborgarinstitutet Almas lokaler, Vasa stads småbarnspedagogiks och förvaltnings lokaler samt undervisningslokaler som står tomma. Keskuskoulu omfattas inte av planändringen, eftersom det kvarstår i sin nuvarande användning och inga renoverings- eller utbyggnadsbehov riktas på det, säger planläggningsarkitekt Kati Vuohijoki.

De kvartersområden som ska planläggas bevaras i sin helhet i offentlig användning. På det här sättet kan man på området som planläggs anlägga en del av enhetsskolans lokaler och Medborgarinstitutet Alma samt förvaltningen för den grundläggande utbildningen, som i nuläget är verksamma på området, kan fortsätta sin verksamhet i sina nuvarande lokaler.

Utkastet till detaljplan för enhetsskolan är framlagt vid stadsmiljösektorns enhet på Kyrkoesplanaden 26 A och på adressen https://www.vaasa.fi/ak1121 10–23.8.2022. Respons på planen kan ges per e-post, planlaggningen@vasa.fi, eller skickas per post till Vasa stad/Planläggningen, PB 2, 65101 Vasa.

Mötet för allmänheten ordnas i Vasa huvudbiblioteks Dramasal tisdag 9.8 kl. 16.30–18.00.

För mer information, kontakta:

planläggningsarkitekt Kati Vuohijoki, tfn 040 508 1003, kati.vuohijoki@vasa.fi

planläggningsarkitekt Maija Pakarinen, tfn 040 846 8379, maija.pakarinen@vasa.fi