Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Lättnader i stadens dagvårdsavgifter – förskoleeleverna får ett uppgiftspaket hem till sig varje dag

I enlighet med Finlands regerings rekommendation ska även Vasa stads småbarnspedagogik bevilja lättnader i klientavgifterna om ett barn i dagvården vårdas hemma på grund av situationen med coronaviruset.

– Vi har nu kommit fram till två skilda kompensationsperioder så att föräldrarna flexibelt kan fatta beslut om var barnen ska vårdas. Klientavgiften kompenseras om barnet vårdas hemma under hela perioden, säger Anne Savola-Vaaraniemi, direktören för småbarnspedagogiken.

I fråga om de barn som vårdas hemma beviljas kompensation för klientavgiften för en period på nio dagar i mars (19­ – 31.3) och för en period på sju dagar i april (1 – 13.4). Barnet kan vårdas hemma flexibelt antingen under den ena eller den andra perioden eller under bådadera.

–  Eftersom den första perioden börjar redan idag är det viktigt att föräldrarna meddelar om frånvaro så snart som möjligt, helst genast på fredagen.

I fråga om perioden i mars kan föräldrarna meddela vårdplatsen om barnets frånvaro antingen per e-post eller via Wilma. För den delen som gäller perioden i april ska frånvaro anmälas via det elektroniska systemet för anmälan av vårdtider (TietoEdu), instruerar Merja Martin, servicechefen inom småbarnspedagogiken.

För nuvarande vårdas de flesta barnen hemma i enlighet med regeringens rekommendation.

– Just nu finns det cirka 550 barn inom småbarnspedagogiken medan de vanligtvis är cirka 3 400 till antalet. Så snart vi får närmare information om hur många barn som är närvarande fattar vi beslut och informerar om eventuella stängningar av enheter, säger Savola-Vaaraniemi.

Uppgiftspaket skickas hem till förskoleeleverna varje dag

I enlighet med regeringens riktlinjer fungerar Vasa stads förskoleundervisning normalt men många barn är i hemundervisning. Från och med fredagen den 20 mars skickas det varje dag ett uppgiftspaket via Wilma till förskoleelevernas familjer.

Deltagande i förskoleundervisningen är obligatoriskt enligt lagen om grundläggande utbildning och baserar sig på läroplan.

– Med hjälp av hemuppgifterna vill vi trygga att barnen i förskoleundervisningen får stöd för sin uppväxt och utveckling i enlighet med läroplanen, vilket är viktigt före skolstarten, säger Martin.

Uppgifterna skickas till vårdnadshavarna elektroniskt centraliserat via Wilma. Utöver de dagliga uppgifterna får vårdnadshavarna även annat material, exempelvis tips på aktiviteter, för barnen i förskoleundervisningen.

Publicerad: 19.03.2020