Förbigå menyn
Kädestä kiinni

Artikelkategorier: Nyheter

Välfärdsområdesval ordnas i januari 2022

Publicerad: 16.11.2021

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 1.11.2021 bland annat välfärdsområdesvalen.

I välfärdsområdesvalen väljs ledamöterna för välfärdsområdena. I och med social- och hälsovårdsreformen inrättas 21 välfärdsområden i landet och ansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet överförs från kommunerna till dem.

Social- och hälsovårdsservicen i Vasa övergår till välfärdssamkommunen emellertid redan 1.1.2022. Samkommunens service och räddningsverket övergår till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.

Med välfärdsområdesval väljs för Österbottens välfärdsområdes fullmäktige 59 fullmäktigeledamöter samt ersättare för dessa.

Välfärdsområdesvaldagen är 23.1.2022 och förhandsröstningen ordnas 12-18.1.2022. Valresultatet fastställs 26.1.2022 och fullmäktigeförsamlingarna inleder sitt arbete 1.3.2022.

Stadsstyrelsen beslöt om förhandsröstningsställena samt om den egentliga valdagens röstningsställen. I Vasa kan man förhandsrösta på 14 ställen och på den egentliga valdagen finns det 20 röstningsställen.

Röstningsställena publiceras senare på adressen www.vaasa.fi/sv/val/

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs, lyssna och titta på de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.