Förbigå menyn
personer som fyller i formulär

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa ansöker om att få delta i projektet för integrationsutveckling

Publicerad: 29.11.2022

Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 21.11.2022 bland annat att ansöka om att få delta i integrationsprojektet.

Europeiska kommissionen och Europarådet har tillsammans med Finlands justitieministerium inlett projektet ”Building an inclusive integration approach in Finland”. I projektet utvecklas en modell för inkluderande integration för kommunerna. Syftet med projektet är att förbättra relationerna mellan befolkningsgrupperna och stöda en bättre integration av invandrare i samhället.

För projektet söks sju kommuner på olika håll i Finland för åren 2023–2024. De kommuner som deltar får stöd och handledning bland annat i att tillsätta en arbetsgrupp för flera sektorer, indexanalys, uppgörande av en integrationsstrategi samt utbildning och material som stöd för arbetet.

Deltagandet förutsätter ingen egentlig självfinansiering, men förutsätter att personalresurser reserveras till projektet bland annat för koordinering och datainsamling.

Stadsstyrelsen beslutar att Vasa stad ansöker om att få delta i projektet. Valet görs utgående från ansökningar 23.12.2022. Projektet inleds 1.1.2023 och avslutas 14.9.2024.

 

Se föredragningslistor och protokoll med bilagor

Läs de tidigare artiklarna Vad stadsstyrelsen beslutade