Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa ansöker om medlemskap i nätverket Climate Leadership Coalition

Publicerad: 11.8.2022

Vid sitt sammanträde 8.8.2022 behandlade stadsstyrelsen bland annat nätverket Climate Leadership Coalition.

Stadsstyrelsen beslutade att Vasa stad ansöker om medlemskap i nätverket Climate Leadership Coalition. Medlemskapet kostar 11 000 euro per år.

Climate Leadership Coalition (CLC)  är det största klimatbusinessnätverket i Europa som inte eftersträvar vinst, och de strategiska målen är förbättrande av investeringarnas förutsebarhet, en systemisk klimatlösning, ibruktagande av en koldioxidbudget, markanvändning och bioekonomi, ökande av koldioxidhandavtrycket och minskande av koldioxidfotavtrycket samt utvidgning av CLC-nätverket.

CLC lämnar in policyförslag med anknytning till klimatarbetet till regeringar och andra intressentgrupper. Nätverket sporrar beslutsfattare att skynda på samhällets gröna omställning och återhämtning med hjälp av förutsebara och ambitiösa policyer samt systemiska lösningar utgående från marknaden.

CLC har 14 temagrupper, som erbjuder sina medlemmar möjlighet att nätverka, skapa idéer och nya initiativ, lära sig av varandra och få höra om den senaste forskningen och metoderna.

CLC har 89 organisationsmedlemmar: 59 företag, 9 universitet, 7 intresseorganisationer, 6 städer, 6 forskningsinstitut, 1 stiftelse och 1 arbetsmarknadsorganisation. CLC har också godkänt 55 personmedlemmar.

Vasa stad har som mål att bli klimatneutral under 2020-talet.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.