Förbigå menyn

Information om coronaviruset

piktogrammi

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa deltar starkt i utvecklingen av kunnandet inom ackumulatorteknologin

Teknologicentret Merinova, Vamia och Vasa universitet har fått finansiering på totalt över 600 000 euro för att delta i ett projekt, där man utvecklar kunnandet inom ackumulatorteknologin. I EU-projektet deltar totalt 20 organisationer från 12 länder.

Det nya sameuropeiska projektet ALBATTS (Alliance for Batteries Technology, Training and Skills) stöder samarbetet mellan industri och skolinrättningar i anslutning till tillverkningen av ackumulatorer.

– För Vasas del är målet att förbättra regionens konkurrenskraft och attraktivitet som etableringsplats för en ackumulatorfabrik samt att utveckla beredskapen för att svara på behovet av arbetskraft i framtiden, berättar Vamias chef för internationell verksamhet Katarina Sandbacka. Vamia är en branschövergripande yrkesutbildningsorganisation, som upprätthålls av Vasa stad.

Målet med projektet är att utveckla utbildningen och kunnandet på området för arbetskraft som behövs inom ackumulatorbranschen.

– Vi utvecklar en innovativ och flexibel utbildning som snabbt ska kunna svara på de föränderliga behoven inom branschen från yrkesutbildningen till universitetet, beskriver Sandbacka.

Vasa är Finlands enda representant i projektet

Projektet genomförs åren 2020-2024, och dess totala budget är fyra miljoner euro. Projektet finansieras inom ramen för EU:s Erasmus+-program.

ALBATTS-projektet för samman 20 företags- och utbildningsorganisationer från 12 europeiska länder och det administreras av Skellefteå kommun. Vamia, Merinova och Vasa universitet som deltar från Vasa är de enda finländska representanterna i projektet.

På europeisk nivå är syftet med projektet att öka den europeiska ackumulatortillverkningens konkurrenskraft på den globala marknaden samt att främja elektrifieringen av trafiken och övergången till grön energi.

Inom projektet kartläggs och utvecklas det kunnande och den utbildning som behövs i värdekedjan för ackumulatortillverkningen, och en strategi som omfattar Europa görs upp.

Vasa stads mål är att vara klimatneutral på 2020-talet.

Publicerad: 02.03.2020