Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Vasa söker världens lyckligaste människa

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa efterlyser den lyckligaste människan i världen – de tre lyckligaste får Maria Veitola på besök

Publicerad: 5.5.2021

Vasa, som strävar efter att bli världens lyckligaste stad, söker den lyckligaste människan i världen för att göra känt hemligheterna till ett lyckligt liv. Medbjuden på upptäcktsresan är även journalisten Maria Veitola, som kommer att fördjupa sig i kandidaternas levnadshistorier och lyckoelement i en videoserie som hon gör för Vasa.

Vasa har kommit ut med en efterlysning av världens lyckligaste människa. Vem som helst kan också ange någon som de känner, som skulle vara en bra kandidat till den lyckligaste i världen. Ett viktigt kännetecken är att personen bor i Vasaregionen.

– Eftersom Vasa strävar efter att bli den lyckligaste staden i världens lyckligaste land, har sökandet begränsats till Vasaregionen, motiverar stadsdirektör Tomas Häyry.

När vi söker den lyckligaste människan i världen, kommer vi också att fördjupa oss i Vasabors livs historier och fortsätta upptäcktsresan till lycklighetens anatomi. Vasabors lycklighet har sedan hösten 2020 utvecklats i lyckoprofessor Markku Ojanens vägledning.

– Vi har mycket att ge till andra finländare också. Vi vill dela med oss av kunskap och lärdom om nycklarna till ett lyckligt liv och välkomna finländarna att bekanta sig med den lokala livsstilen. Vi vill att så många som möjligt ska vara så lyckliga som möjligt, poängterar Häyry.

På sin upptäcktsresa uppmuntrar Vasa människor till en attitydförändring: Den som lyckan har, den skall lyckan sprida!

Man kan anmäla sig själv eller någon annan som världens lyckligaste människa fram till 23.5.2021 på adressen varldenslyckligastestad.fi.

De lyckligaste får besök av Maria Veitola

Bland de anmälda väljer juryn, med hjälp av Markku Ojanen, tre kandidater till den lyckligaste i världen. Äventyret fortsätter i augusti, då trion i tur och ordning besöks av Maria Veitola, en journalist bekant bland annat från programmet Yökylässä Maria Veitola (ung. ”Maria Veitola sover över”), där hon sover över hos kändisar och bekantar sig med deras liv och vardag under ett dygn.

– Tillsammans med Veitola, som är känd som en skicklig intervjuare, genomför vi en tredelar videoserie Maria & maailman onnellisimmat (”Maria och de lyckligaste i världen”). Vi vill dela med oss av autentiska personberättelser om lycklighet, som ofta har sitt ursprung i helt vardagliga saker. I Vasa är det lätt att vara lycklig, berättar Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

I september har alla finländare möjlighet att välja den lyckligaste människan i världen baserat på personporträtterna som Veitola tagit fram. Videoberättelserna publiceras på adressen varldenslyckligastestad.fi, där man kan rösta på den lyckligaste av trion.

– Jag ser redan fram emot att få träffa kandidaterna och få sätta mig in i vad som ligger bakom deras lycklighet, gläds Veitola.

Att bli bjuden till Vasa är särskilt tilltalande för Veitola, eftersom hon kommer att få besöka helt vanliga människor.

– Programmet Yökylässä Maria Veitola har redan genomförts under sex produktionssäsonger och från första början har tv-tittare önskat att jag skulle besöka inte bara kändisar utan även helt vanliga människor, avslöjar Veitola.

Äventyret kulmineras i en lycklighetskväll på Strömsö

Maria Veitola är också med i Vasas lycklighetskväll som ordnas i den idylliska Villa Strömsö i oktober då Vasa stad fyller 415 år. Under lycklighetskvällen offentliggörs vem av de tre kandidaterna som har röstats fram till den lyckligaste människan i världen. Hen får livstids tillgång till Vasa stads idrotts- och kulturtjänster.

– Vårt äventyr att hitta den lyckligaste människan i världen är mer än ett traditionellt markandsföringsinitiativ. Vi vill väcka debatt och till och med djup reflektion över vad som gör människor lyckliga och hur livsmiljön påverkar lycklighet, konstaterar Vasaregionens Utveckling Ab VASEKs marknadsföringschef Mari Kattelus.

– Samtidigt gör vi Vasa känt som en attraktiv stad och en region där invånarnas lycklighet framgår som en smidig vardag. Ett meningsfullt arbete och enkelt liv vid havet och nära naturen är viktiga delar av lycklighet i Vasa, fortsätter Kattelus.

Målet att vara den lyckligaste staden i världens lyckligaste land är inskrivet i Vasa stads strategi, och invånarnas lycklighet uppföljs årligen genom en lyckostudie. I december 2020 angav så många som åtta procent av cirka 500 respondenter 95–100 som sin lyckofrekvens, på en skala 0–100.