Förbigå menyn
piktogram

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa och Laihela avtalade om gemensam intressebevakning

Publicerad: 6.6.2022

Stadsstyrelsen behandlade på sitt möte 23.5.2022 bland annat samarbetet med Laihela.

Vasa och Laihela vill fortsätta med samarbetet och gemensam intressebevakning. Tidigare har det funnits en gemensam delegation mellan kommunerna på grund av samarbetsområdet för primärvården och miljöhälsovården. Eftersom situationen har förändrats vill man ingå ett nytt avtal om samarbetet.

Stadsstyrelsen beslutade att Vasa stad för sin del godkänner avtalet. Med avtalet strävar man efter aktivt samarbete och gemensam intressebevakning mellan Vasa och Laihela.

I samarbetet beaktar man såväl global, nationell som regional utveckling och förändringar i samhället. Som samarbetsorgan verkar ordförandena och ledande tjänsteinnehavarna vid fullmäktige och styrelser för parterna.

 

Se föredragningslistorna med bilagor och protokoll.
Läs de tidigare artiklarna om vad stadsstyrelsen har beslutat.