Förbigå menyn
Nainen esite kädessä

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stad belönades för utvecklande av arbetsgivarbilden

Publicerad: 5.12.2022

Vasa stad belönades för utvecklande av det kommunala arbetet på galan Kuntatyö2030. Juryn värdesatte programmet med personalambassadörer, som staden inledde i år, samt videokampanjen i syfte att göra staden bättre känd som arbetsgivare.

Åtgärder som siktar på att utveckla arbetsgivarbilden var en form av de utvecklingsåtgärder som belönades i serien för de mest inspirerande insatserna år 2022.

– En extern enkät om arbetsgivarbilden, som utfördes år 2021, visade att utomstående inte vet vilka intressanta och viktiga uppgifter det finns hos oss. Vi har haft som mål att göra våra arbetsplatser bättre kända och att även visa för utomstående vilken positiv anda det råder vid staden. Det är fint att dessa satsningar nu också har beaktats på nationellt plan, säger rekryteringsansvarig Anne Lindell.

I personalambassadörsprogrammet deltar 24 anställda som får coaching i hur de i sociala medier kan dela med sig av det positiva i sina arbetsuppgifter, sådant som inspirerar i vardagen. Samtidigt får de möjlighet att bli bättre på att utnyttja sociala medier.

– Med programmet har personalen också fått lära sig hur man bygger upp personliga varumärken. Tankeledarskap är dagens melodi, och det är något som också staden vill satsa på, säger Lindell.

På arbetsmarknaden är Vasa stads konkurrenter förutom privata företag också andra städer. Det kan vara utmanande för en stad att profilera sig som en arbetsgivare där det är möjligt för den anställda att utveckla sig själv och sina yrkeskunskaper.

– I vår belönade videokampanj ville vi skilja oss från mängden och berätta vad som är unikt hos oss. I videorna står våra anställda i huvudrollen och förmedlar budskapet om att du hos oss är en del av en arbetsgemenskap där du kan lysa och göra meningsfullt arbete, det vill säga skapa en lycklig vardag för Vasaborna, säger kommunikationsplanerare Eliina Salmela.

Under oktober genomfördes det en reklamkampanj i sociala medier där målet var att öka medvetenheten om Vasa stad som en attraktiv arbetsgivare. Kampanjen riktades till arbetsföra personer i Vasaregionen, Södra och Norra Österbotten, Satakunta och huvudstadsregionen. Videorna skapades i samarbete med Kind Company från Vasa. Se videorna: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-jobb/

På galan Kuntatyö2030, som ägde rum i Helsingfors den 1 december, belönades de mest intressanta utvecklingsåtgärderna inom den kommunala sektorn och även Finlands mest innovativa kommun. Programmet Kuntatyö2030 är ett gemensamt program för utvecklande av arbetslivet mellan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn. Med programmet stöds förnyande av kommunala arbetsplatser och görs bra arbete i kommuner synligt.