Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Opettajat keskustelee

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stad deltar i kundorienterat utvecklingsarbete för funktionshinderservice

Publicerad: 5.1.2021

Samarbetsområdet Vasa-Laihela förverkligar projektet ”Ett liv på egna villkor”, vars mål är att förstärka självbestämmanderätten och delaktigheten samt öka valmöjligheterna hos en person med funktionsnedsättning i fråga om planerings- och förverkligandeprocessen för servicen.

I projektet granskas hur personlig budget lämpar sig för personer som har olika begränsningar i fråga om funktionsförmågan, samt hjälp- och stödbehov. Målet med utvecklingsarbetet är att innovativt utveckla och forma det lokala sättet att förverkliga personlig budget, samt den service som fås med budgeten, så att den möjliggör ett liv på eget sätt. Därtill kartläggs även möjligheterna med digitala tjänster och ändringsbehov i lagstiftningen.

– I den personliga budgeteringsmodellen planerar och väljer klienten själv den helhet av hjälp som personen behöver. Servicehelheten specialanpassas baserat på klientens individuella behov, säger projektchef Jessica Nygård.

Projektets lanseringsevenemang 26.1.

Projektets lanseringsevenemang anordnas som ett online-evenemang via Teams den 26.1.2021 kl. 13.30-15.30. Syftet med evenemanget är att informera om ett nationellt projekt och dess praktiska genomförande i samarbetsområdet Vasa-Laihela. Alla som är intresserade av att utveckla funktionshinderservice är varmt välkomna att delta i evenemanget.

– Som en del av utvecklingsarbetet utför vi ett regionalt nätverksarbete, dit vi välkomnar personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och sakkunniga som arbetar tillsammans med personer med funktionsnedsättningar och som är intresserade av utvecklingsarbete. Under projektet kommer vi bland annat att organisera workshops och personliga intervjuer inom det lokala nätverket, berättar Nygård.

Det behövs ingen tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete eller deltagande i workshopar för att komma med i utvecklingsverksamheten. Att delta i workshoparna möjliggör att deltagarnas åsikter blir hörda i samband med utvecklingsarbetet av framtidens service för personer med funktionsnedsättningar. Vi kommer att informera mer om evenemanget senare.

Social- och hälsovårdsministeriet stöder med statligt bidrag projektet ”Ett liv på egna villkor”, som är en del av ett nationellt utvecklingsprojekt koordinerat av Institutet för hälsa och välfärd.
Det regionala projektet avslutas 31.12.2021.

Projektets webbsida: Ett liv på egna villkor – Försöksprojekt för personlig budget