Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stad följer med coronavirussituationen

Vasa stads social- och hälsosektorn följer med situationen i fråga om coronaviruset COVID-19 och handlar i enlighet med nationella och regionala anvisningar. Invånarna ges rådet att följa med den lägesbild som Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger och iaktta THL:s anvisningar.

Vid befogade misstankar och symtom ska stadsborna ta kontakt per telefon med sin egen hälsostation må–to kl. 8–16 och fr kl. 8–14.15. Andra tider kan du ringa den riksomfattande dejourerande hjälpen på numret 116 117. OBS! Detta nummer är endast avsett för personer med symtom.

Allmänna råd om coronaviruset ger Statsrådets riksomfattande telefonrådgivning Information om coronaviruset på numret 0295 535 535.

För Vasaborna har anvisningar publicerats på stadens webbplats www.vaasa.fi/sv/coronavirus

Du kan ha blivit smittad, om du har rest i epidemiområdet under de två senaste veckorna och du har symtom som passar in på en coronavirusinfektion (feber, hosta, andnöd). Smitta är också möjlig, om du har symtom och har varit i närkontakt med en person som har konstaterats ha coronavirus.

Centralsjukhuset undersöker misstänkta sjukdomsfall, ställer diagnoser och beslutar om var patienten ska vårdas. En person som har fått smitta och har lindriga symtom sätts i hemkarantän. Också de personer som har varit i närkontakt med den som fått smitta sätts i hemkarantän. Karantänen pågår i 14 dygn.

Beslut om karantän fattas av Vasa stads läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar.

Bildningssektorn följer med situationen

Bildningssektorn följer med situationen och iakttar hälsomyndigheternas anvisningar. I skolorna och inom småbarnspedagogiken har man dessutom sporrat till verksamhet som generellt förebygger infektioner, såsom omsorgsfull handtvätt och god hygien. Vid behov kontaktas vårdnadshavarna till skolelever och barn inom småbarnspedagogiken via Wilma.

Beslut om att eventuellt stänga skolor eller daghem fattas av Vasa stads bildningssektor.

Om det blir aktuellt med en stängning, ansvarar skolan för att säkerställa att undervisning ordnas. Utbildningsservicen har beredskap att ordna undervisning på olika sätt, t.ex. genom att utnyttja digitala lösningar eller genom att koncentrera eller slå ihop grupper.

Publicerad: 09.03.2020