Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
asfalttijyrä

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stads asfalteringsarbeten sommaren 2020

Beläggningsarbetena på gatorna inleds i juni i Vasa. Fokus i år är på huvudlederna. De varierande väderförhållandena under vintern medförde skador på vägytorna. 

De snabbt växlande väderförhållandena under vintern medförde extra stor belastning på vägytorna och skador uppkom. – Det snöade ofta men snön smälte nästan genast och inget skyddande skikt bildades på vägytan. Därmed kom vatten in i konstruktionerna och temperaturen växlade på båda sidorna om nollstrecket, berättar Vasa stads underhållschef Timo Rajala. 

Kommunteknikens budget innehåller något mera medel för beläggningar än år 2019. Samtidigt finns det ett behov av att spara på grund av stadens svåra ekonomiska läge. – Vi inom underhållet står inför en utmaning, eftersom beläggningsarbetena är viktiga men vi är tvungna att prioritera objekten, säger Rajala. 

Fokus på huvudlederna i fråga om beläggningsarbetena

Inkommande sommar koncentreras underhållet på förbättring av asfaltbeläggningen på huvudleder och bussrutter.  

De mest omfattande planerade beläggningsobjekten sommaren 2020 är Gerby strandväg, Pohjolagatan, Mellanvägen, Melmovägen, Smedsbyvägen, Rådhusgatan, Roparnäsvägen och Krutkällarvägen. Även mindre objekt ingår samt reparation av de värsta skadorna på cykelvägar.  

De mest omfattande beläggningsobjekten på kartan (pdf)

År 2019 reparerades bl.a. stora korsningar i centrum, Stenhaga och cykelvägar i centrum. 

Flera aktörer sköter grävnings- och asfalteringsarbetena

Utöver av Kommuntekniken sköts grävningsarbetena och asfalteringen på gatorna även av andra aktörer, såsom Vasa Vatten, Vasa Elektriska samt bolag som drar kablar för datakommunikationen.  

– Vi gör upp tidtabellerna för arbetena i samarbete med dem som utför arbetena, så att samma objekt grävs och får beläggning på en gång. På grund av arbetenas karaktär är det ändå inte alltid möjligt att synkronisera tidtabellerna, säger Rajala.  

Staden beviljar dem som ska utföra arbetena tillstånd och övervakar kvaliteten på arbetet. Det finns alltid garanti på arbetena och de som utför dem är skyldiga att rätta till brister som upptäcks på objekten. 

Publicerad: 01.06.2020