Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa stads grundläggande utbildning, gymnasier och institut övergår till distansundervisning – Småbarnspedagogiken fortgår normalt

I enlighet med regeringens riktlinje beslutade stadsstyrelsen att i all stadens undervisning övergår man till distansundervisning så snabbt som möjligt, dock senast från och med 18.3. I Vasa har en övergång till distansundervisning redan förberetts, vilket gör att övergången kan genomföras snabbt. Distansundervisningen pågår åtminstone till 13.4. Småbarnspedagogiken dvs. daghemsverksamheten fortgår normalt för att bl.a. de som arbetar i kritiska sektorer med tanke på samhällets funktion ska kunna sköta sitt jobb.

Uppdaterad 19.3.2020
Publicerad 16.3.2020

Småbarnspedagogiken är öppen för alla.

-Vår starka rekommendation är dock att alla som kan håller sina barn hemma gör det, betonar stadsdirektör Tomas Häyry.

Om föräldrarna arbetar inom sektorer som är kritiska med tanke på samhällets funktion, t.ex. inom hälsovården, ordnas för deras barn närundervisningför i årskurserna 1–3. Likaså ordnas undervisning för de elever som omfattas av särskilt stöd.

– Under distansundervisningen följer skolans personal skolans läsordning.  Lärarna ger eleverna anvisningar via Wilma om hur de ska göra skoluppgifterna under den lektion som står på läsordningen.  Vid behov kan eleven eller vårdnadshavaren fråga läraren om hur undervisningen framskrider. Vi hoppas att det i hemmen följs hur elevens självständiga studier går, berättar bildningsdirektör Christina Knookala.

Fr.o.m. 19.3.2020 serveras ingen skolmåltid i skolorna för de elever som studerar på distans. Skolmåltid serveras endast för de elever som är i skolan.

Gymnasier, Vamia, Vasa stads institut och grundläggande konstundervisning

Också Vaasan Lyseon lukio, Vasa gymnasium, Vasa svenska aftonläroverk och Vamia övergår till distansundervisning.

Även den individuella undervisning som instituten erbjuder och den undervisning som erbjuds i samband med daghemmen och den grundläggande utbildningen avbryts. Vasa stads institut (Vaasa-opisto, Vasa Arbis, Kuula-institutet och TaiKon) avbryter sin verksamhet eller ordnar i mån av möjlighet distansundervisning från och med 17.3.

TaiKons närundervisning är inhiberad under tiden 17.3-13.4. Lektionerna för barn i åldern 4-7 flyttas framåt och fortsätter, som det ser ut nu, helt normalt efter detta uppehåll. 8-18-åringars undervisning fortsätter med distansundervisning om möjligt. Taikon informerar om distansundervisningen gruppvis per e-post.

I Kuula-institutet utrymmen kommer ingen undervisning att ske fr.o.m. 17.3 fram till åtminstone 13.4. I den mån det är möjligt kommer dock distansundervisning att ordnas. Information om arrangemangen kring distansundervisning ges inom kort.

Småbarnspedagogiken, dvs. daghemsverksamheten, fortgår som normalt

Småbarnspedagogiken, dvs. daghemmen, fortgår som normalt med sin verksamhet för att bl.a. de föräldrar som arbetar inom kritiska sektorer t.ex. inom hälsovården ska kunna vara i arbete. Småbarnspedagogiken är öppen för alla, men hemvård rekommenderas om det är möjligt.

Familjerna överväger själva barnens behov av småbarnspedagogik med beaktande av Statsrådets nämnda riktlinje.

Vårdnadshavarna ska utan dröjsmål göra de ändringar som behövs i vårdtidsapplikationen (Tieto Edu) samt meddela småbarnspedagogikplatsen att barnet är frånvarande. I vårdtidsapplikationen antecknas att barnet är frånvarande. Finlands regering kommer troligtvis att meddela en riktlinje om hur frånvaron påverkar den klientavgift som ska uppbäras och om detta kommer vårdnadshavarna att meddelas separat.

Småbarnspedagogiken informerar vårdnadshavarna via Wilma när situationen förändras.

Biblioteken och museerna håller stängt

I enlighet med regeringens riktlinje stänger Vasa stads museer sina dörrar från och med 17.3. Huvudbiblioteket och Lillkyro meröppna bibliotek är stängda från och med 18.3. Andra närbiblioteken är stängda från och med 17.3. Också bokbussens körningar avbryts. Läs mer

Vaasa kaupunginteatteri och stadsorkestern har redan tidigare meddelat att de avbryter sina föreställningar och konserter fram till mitten av april.

Information om coronaviruset

Publicerad: 17.03.2020