Förbigå menyn
Pyöräilijät

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa tar i bruk cykelförmån

Publicerad: 24.3.2023

Vasa stad tar i bruk tjänstecykelförmån för sina anställda. Cykelförmånen stöder stadens strategiska mål.

Staten stöder anskaffning av tjänstecyklar: för de anställda är tjänstecykelförmånen skattefri upp till 1 200 euro per år.

– Tjänstecykelförmånen stöder vårt klimatneutralitetsmål, personalens välbefinnande och den kan också ha en positiv effekt på att locka och engagera personal, säger personaldirektör Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Flera företag och en del kommuner har redan tagit i bruk förmånen med tjänstecykel för personalen och erfarenheterna har varit positiva.

– Det har gjorts flera personalinitiativ om förmånen med tjänstecykel hos oss. Vidare har en personalenkät om anskaffning av tjänstecyklar utförts hösten 2022, enligt vilken cirka 10 procent av vår personal preliminärt är intresserade av att skaffa en tjänstecykel, berättar HR-controller Anu Rinne som har berett tjänstecykelförmånen.

Med hjälp av Traficoms statliga stöd har staden också under år 2022 utfört projektet Kestävä työmatkaliikkuminen för hållbara färdsätt till och från jobbet och som en uppföljningsåtgärd föreslogs det att tjänstecykelförmånen skulle införas.

Cykelförmånen konkurrensutsätts och köps som tjänst i juni-augusti 2023 av ett företag som är specialiserat på cykelförmånshantering. Om 10 procent av personalen skaffar en tjänstecykel är arbetsgivarens kostnad cirka 40 000 euro per år.

Beslut om ibruktagandet av tjänstecykelförmånen gjorde Vasa stadsstyrelse på sitt möte 20.3.