Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Skeittaajat

Artikelkategorier: Nyheter

Vasa ungdomsfullmäktige konstituerade sig

Publicerad: 25.1.2021

Vasas nya ungdomsfullmäktige inledde sin verksamhet i början av året, och har nu valt ledamöter till sin styrelse och representanter till stadens olika nämnder. Till ordförande för ungdomsfullmäktige valdes Alina Östergård från Vasa Övningsskolas gymnasium. 

Det nya ungdomsfullmäktige inledde sin verksamhet 1.1.2021. Till ungdomsfullmäktige valdes 22 ordinarie ledamöter och tio ersättare vid valet som ordnades i november 2020. Alla ledamöter är Vasaungdomar i åldern 13–20 år.

Vid det konstituerande mötet som hölls torsdagen 21.1 valdes Alina Östergård till ordförande för ungdomsfullmäktige, Ella Filppula, Zalfa Yehia och Elias Riekki valdes till vice ordförande. Till generalsekreterare valde ungdomsfullmäktige Jesse Kurunsaari, till ekonomisekreterare Emma Bos och till kommunikationssekreterare Madelene Teca. Tillsammans bildar de ungdomsfullmäktiges styrelse.

– Jag litar stort på vårt nya ungdomsfullmäktige. För tillfället har vi distansmöten men jag tror, att vi med samarbetet får mycket gjort. Det är också härligt att vi har ännu flera svenskspråkiga ungdomsfullmäktigeledamöter under denna period, säger ungdomsfullmäktiges nya ordförande glatt.

Nuorisovaltuusto Teams-kokouksessa

De ungas röst ska höras i beslutsfattandet

Ungdomsfullmäktiges syfte är att föra fram de ungas perspektiv i beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktige har representation i olika nämnder med yttrande- och närvarorätt och ledamöterna har i uppgift att göra de ungas röst hörd, ta ställning till aktuella ärenden och lämna in initiativ och ställningstaganden.

Därtill delar ungdomsfullmäktige ut aktiveringspengar till ungdomar för främjande av självständiga hobbyer.

Ungdomsfullmäktigeval ordnas med två års mellanrum.