Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kirsikkapuita puistossa

Artikelkategorier: Nyheter

Vasabornas födelsedagspresent: körsbärspark och Happy Vaasa-julkalender

Vasas födelsedag 2.10 firar vi tillsammans och nu om aldrig finns lyckan nära i vår fantastiska stad.  Invånarna har fått ge förslag till födelsedagspresenter åt sig själva: med 5 000 euro som har reserverats för försöket med inkluderande budgetering genomförs en körsbärspark och med evenemangsunderstödet 10 000 euro får Vasaborna en lyckofrämjande julkalender.

Vi frågade i september i en nätenkät av Vasaborna om de hade något litet önskemål i sin närmiljö som de önskade att kunde förverkligas. Staden har reserverat 5 000 euro för att förverkliga invånarnas idé genom ett försök med inkluderande budgetering.

Valet föll på Raija och Vesa Bonos förslag om en körsbärspark vid Metviksstranden.

– Körsbärsparken ger glädje för en lång tid och planteringstalkot är ett trevligt evenemang för invånarna. Parken kunde med tiden t.ex. alltid på årsdagen utvidgas med fler planteringar, då intresserade kunde skänka ett eget träd som hälsning till sin hemstad, berättar Raija och Vesa Bono om sin idé som vann.

Planteringstalko öppet för alla

Planteringstalkot som är öppet för alla hålls i Metvikens park tisdagen 27.10 kl. 15-18.

– Vi uppmuntrar alla Vasabor att komma med och plantera körsbärsträd tryggt utomhus och med beaktande av säkerhetsavstånd. Stadens grönområdesenhet koordinerar verksamheten och det exakta läget meddelas senare när man har utsett en lämplig plats, berättar områdesservicechef Suvi Aho.

Sammanlagt inkom 44 ansökningar av Vasaborna, av vilka den idé som nu ska förverkligas valdes av den gemensamma styrgruppen för jämställdhets- och likabehandlingsplanen samt delaktighetsprogrammet.

– Av många bra förslag valde vi körsbärsparken, eftersom den ger mest glädje och lycka för Vasaborna för en lång tid framåt. Körsbärsparken lockar till att vara ute och talkot skapar gemenskap och delaktighet, berättar Aho.

Hjärtan och lycka samlas med den digitala julkalendern

Vasa stad beviljar på sin födelsedag även 10 000 euro i understöd för ett Vasaevenemang. På grund av coronapandemin har flera aktörer som erhållit evenemangsunderstöd av staden varit tvungna att ställa in sina evenemang, varför evenemangsunderstöd inte har tilldelats.

– I september gav man Vasaborna en ny möjlighet att ansöka om stöd och i understödskriterierna betonades evenemangets säkerhet under dessa exceptionella förhållanden.  Syftet var att hitta ett evenemang som når så många Vasabor som möjligt, berättar kulturchef Sanna Bondas.

Evenemangsunderstödet på 10 000 euro beviljades Vasaföretaget Platonic Partnership Oy:s idé för den digitala julkalendern, ”Happy Vaasa”.

– I den spelliknande julkalendern utför man under december månad konkreta uppgifter i stadsmiljön t.ex. hjälper grannen med snöarbetet, besöker ett konstgalleri eller hälsar på någon okänd person som kommer emot på gatan eller digitala uppgifter t.ex. lyssnar på ett Vasabands musik som man inte känner till från förr, beskriver Bondas.

Det huvudsakliga syftet med Happy Vaasa-julkalendern är att samla hjärtan från de dagliga uppgifterna tillsammans med andra. Då du har utfört en uppgift får du alltid ett hjärta som klirrar i Vasabornas gemensamma hjärtbehållare. Det totala hjärtsaldot kan man se på kalenderns nätsida nästan i realtid.

Sammanlagt 11 ansökningar om evenemangsunderstöd inkom. Vasa stads evenemangsunderstöd kan sökas följande gång i mars 2021.

– Vi uppmuntrar även alla som deltagit i den här ansökningen att söka på nytt nästa år berättar Bondas.

Publicerad: 02.10.2020