Förbigå menyn

Information om coronaviruset

vasa till världens lyckligaste stad

Artikelkategorier: Nyheter

Vasaregionen görs till världens lyckligaste plats med hjälp av lyckoforskaren Markku Ojanen

Publicerad: 2.10.2020

Uppdaterad: 2.10.2020

Vasa har satt som mål att vara världens lyckligaste stad i världens lyckligaste land, det vill säga i Finland. För att uppnå målet som har antecknats i Vasa stads nya strategi, utvecklas stadsbornas lycklighet tillsammans med hjälp av stadens nya lycklighetstränare, lyckoforskare Markku Ojanen, och framstegen uppföljs genom en årlig lyckostudie.

– Finland har än en gång valts till världens lyckligaste land, men det är oklart vilken som är den lyckligaste staden i det lyckliga landet. Vi tror att Vasa har den här platsen att ta. Mätt med många olika mätare är vi redan en livskraftig region, men nu ska vi på allvar börja utveckla våra invånares lycklighet, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

De första stegen i att främja lycklighet har tagits idag när Vasa avslöjade regionens nya ”personal trainer i lyckighet”, professor emeritus i psykologi och lyckoforskare Markku Ojanen.

– Lycklighet är inte bara på enskilda personens ansvar – den egna livsmiljön, som i detta fall Vasa, spelar en mycket stor roll i den. Jag är verkligen glad över att kunna utveckla vasabornas lycklighet och testa i praktiken vilka är de lyckosmulorna som visas i studiet och som ger lycka på det bästa sättet till människorna i Vasaregionen, säger lyckoforskaren Markku Ojanen.

Vi stannar inte att vänta på lycklighet

Vasabornas lycklighet ska börja utvecklas under hösten på flera olika sätt. Ett av de viktigaste sätten är att vägleda stadsborna att utveckla sig till lyckoexperter i sina egna liv. Bland annat håller Ojanen avgiftsfria online-föreläsningar om lycklighet, där man fördjupar sig i hur människans lycklighet bildas och hur man själv kan utveckla den. Dessutom delar staden praktiska lyckotips producerade av Ojanen i stadens sociala medier, på en webbplats samt i gatubilden. Tips levereras också per post till alla invånare i regionen.

Förutom att Ojanen jobbar nära vasabor arbetar han i stadens organisation inom sakkunniguppgifter och hjälper till exempel olika enheter att utveckla sina egna aktiviteter och tjänster ur ett lyckoperspektiv. Ojanen deltar också i planeringen av en årlig uppföljningsstudie för att mäta hur lycklighet har utvecklats hos regionens invånare.

– Många undrar kanske om detta är rätt tillfälle att tala om lycklighet, när världen befinner sig mitt i en kris och människor tvingas begränsa sina egna liv på många sätt. Men vi tycker att den rätta tiden faktiskt är just nu. Nu kan vi verkligen visa världen att lycklighet fortfarande är tillgänglig för oss alla och den kan hittas förvånansvärt nära, som till exempel i en närliggande skog eller i famnen av vår egen älskling. Inget behov att nödvändigtvis fara längre än till havet, sammanfattar Vasa stads kommunikationschef Leena Forsén.

Mera om lycklighet på adressen vaasa.fi/sv/varldenslyckigastestad.fi