Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Artikelkategorier: Nyheter

Verksamheten vid de öppna daghemmen i Gerby och Roparnäs tar paus fr.o.m. 1.2

Verksamheten vid de öppna daghemmen i Gerby och Roparnäs tar paus fr.o.m. 1.2 på grund av personalbrist.

I Vasa finns i nuläget tre öppna daghem:  i Gerby, Roparnäs och centrum (Öppna daghemmet Lönneberga).

– Från det öppna daghemmet i Roparnäs övergår de två anställda i början av februari till andra uppgifter inom Vasa stad. De två anställda vid det öppna daghemmet i Gerby behöver vi akut till andra uppgifter inom småbarnspedagogiken för att vi ska kunna trygga vår lagstadgade service, säger direktören för småbarnspedagogik Anne Savola-Vaaraniemi.

Verksamheten vid de öppna daghemmen tar paus till dess att nya anställda har rekryterats.  Rekryteringen inleds omedelbart. Om man lyckas rekrytera ny personal redan i januari, kan verksamheten vid de två öppna daghemmen fortsätta utan paus.

Anslag bara för verksamhet vid två öppna daghem

I 2021 års budget för Vasa stads småbarnpedagogik har anslag reserverats för upprätthållande av bara två öppna daghem.

Nämnden för fostran och undervisning beslutar i februari vilka två öppna daghem som fortsätter sin verksamhet, säger Savola-Vaaraniemi.

Öppen småbarnspedagogik är inte lagstadgad verksamhet för kommunerna.

– Vi måste trygga vår lagstadgade verksamhet, dvs. småbarnspedagogik i daghemmen och inom familjedagvården. Personalresurserna riktas alltså i första hand dit, säger Savola-Vaaraniemi.

Publicerad: 14.01.2021