Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Älypuhelin naisen kädessä

Artikelkategorier: Nyheter

Vi har rusning i hälsostationernas telefontidsbokning

Vi har ibland rusning i hälsostationernas telefontidsbokning och återuppringningar, eftersom antalet samtal har fördubblats jämfört med normaltillstånd. Om du inte har brådskande ärende, ber vi att du ringer senare på eftermigdagen eller använder service genom elektronisk ärendehantering t.ex. tidsbokning via webben.

Till hälsostationerna kommer det för tillfället sammanlagt ungefär 1600-2500 samtal per dag. Antalet besvarade telefonsamtal är ungefär 800-1200 per dag och återuppringningar ungefär 800-1300 per dag. Telefontrafiken är som livligast från måndag till onsdag och lugnare på torsdagar och fredagar.

Före coronatiden, exempelvis i augusti 2019 kom det in ungefär 1000 samtal per dag, inkluderande återuppringningssamtalen. Antalet samtal har alltså fördubblats jämfört med normaltillstånd.

Den genomsnittliga kötiden är 8 minuter. De längsta kötiderna varierar mellan 14-20 minuter. All telefontrafik sköts av sammanlagt 10-11 skötare per dag.

Bokar tider via webben

Du kan boka en skötartid via webben då du behöver en tid för applicering av läkemedelsinjektion, vaccination, öronsköljning eller stygnborttagning. I icke-brådskande ärenden kan du via webben även boka en telefontid till skötaren. En länk till den elektroniska ärendehanteringen hittas bl.a. från adressen www.vaasa.fi/sv/halsostationsservice samt från alla hälsostationers webbsidor.

– Elektronisk tidsbokning är modernt, en stor önskan bland kommuninvånarna och minskar samtidigt på rushen i hälsostationernas telefonservicen, motiverar överläkare Leena Kettunen.

Inom hälsovårdsservicen strävas allt mer till att erbjuda service genom elektronisk ärendehantering. I denna stund kan tider bokas genom elektronisk ärendehantering till:

I elektroniska ärendehanteringen ingår även ärendeskötsel o barns vägnar, ifyllande av blanketter med förhandsinformation samt möjligheten att använda meddelandetjänsten.

Publicerad: 08.09.2020