Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vid Vasa medborgarinstitut Alma färdas man genom människans minne och minnen i vår

Publicerad: 24.1.2023

Under vårterminen är temat för de allmänna föreläsningarna en nations minne och minnen. Föreläsningarna är avgiftsfria och öppna för alla.

Mer info och anmälan

Föreläsningsserien inleds onsdagen 1.2 med att Julia Korkman, som är docent i rättspsykologi och doktor i psykologi, genom att se på konkreta rättsfall åskådliggör hur nyckfullt och formbart minnet är, samt hur det kan utnyttjas på ett pålitligt sätt.

Julia Korkman har specialiserat sig på hörande av vittnen och utvärdering i rätten samt människans minne sett ur rättsprocessens synvinkel. Hon har verkat som expertvittne i flera viktiga rättsfall i Finland och i Sverige. Förutom forskningsarbetet och skrivandet utbildar hon bland annat sakkunniga inom rättsväsendet, polisen och migrationsverket.

Förödande tudelning av nationen

Filosofie doktor, docent Lasse Lehtinen behandlar på sin föreläsning 8.3 inrikesminister Heikki Ritavuoris liv och död, Finlands enda politiska mord. Inrikesminister Ritavuori drev igenom reformer för en enad nation och klassenighet mellan högern och vänstern. Ritavuori som försvarade demokrati och självständighet sköts ihjäl vid dörren till sitt hem i Helsingfors i februari 1922.

Lasse Lehtinen är en produktiv författare, journalist och före detta politiker. Hans biografi om Heikki Ritavuori visar att intolerans och hatpropaganda inte är några nya fenomen. Framförallt förhållandet till Ryssland har delat nationen i generationer.

Livets brytpunkter

Inredningsarkitekt Fia Antus håller en svenskspråkig föreläsning 8.2 om renovering och utformning av tillgängliga och trygga bostäder.

Psykiatrisk sjukskötare Malin Knip från Folkhälsan ger en svenskspråkig förföreläsning 15.3 om utmattningsyndrom som har blivit en folksjukdom.

Historieforskare, FL (disp.) Matti Leiviskä tar med åhörarna på en tidsresa till järnåldern i Lillkyro via områdets namnbestånd.

Professor emeritus Marianne Nordman berättar hur hennes egna och broderns barndomsminnen skiljer sig från varandra och hur de har påverkats av syskonens personligheter, dåtida fostran och kulturen.