Du är här

Om Vasa

Allmän information om Vasa

Vasa är en kraftigt växande stad med över 67 000 invånare och det största ekonomiska centret i Österbotten. Vasa stad bildar tillsammans med sina sex grannkommuner Vasaregionen. I Vasaregionen bor över 114 000 invånare. Bland landets regioner hör Vasaregionen till dem som växer kraftigast och har bäst framgång. I jämförelsen av den relativa livskraften, som publicerades år 2015, placerade sig Vasa på andra plats som den näst livskraftigaste staden i Finland. På 2000-talet har regionens folkmängd ökat med nästan 9 000 invånare och arbetsplatsernas antal med cirka 5 500 stycken. Lillkyro anslöts till Vasa genom en kommunsammanslagning 1.1.2013.

Ytterligare uppgifter om Vasa stad och regionen finns i materialpaketet gällande Vasa i stadsregionjämförelse, som finns här.

Den gynnsamma utvecklingen i Vasa och hela regionen har påskyndats av att Vasaregionen har Nordens största koncentration av energikunnande som direkt sysselsätter ca 11 000 personer. De största företagen i energiklustret är Wärtsilä, ABB och Vacon. Till klustret hör totalt fler än 140 företag, och 80 % av produkterna och tjänsterna går till export. Huvudvikten för näringsstrukturen i Lillkyro har segat på service och industri, där man har koncentrerat sig på trä- och metallindustri. Tätorten Tervajoki har utvecklats till centrum för bilhandeln i Österbotten.  Lantbruket har specialiserat sig på spannmålsodling och svinuppfödning.

Vasa är en tvåspråkig stad. Av Vasaborna är 69,5 % finskspråkiga och 22,6 % svenskspråkiga. Andelen invånare i staden vilka talar något annat språk är 7,9 %. Mera statistik om Vasa och Vasaregionen hittar du på Vasas statistiksidor.

Studiemöjligheterna i Vasa är ypperliga. För den som letar efter en studieplats i Vasa finns det många valmöjligheter: sex högskoleenheter i området erbjuder mer än 30 olika examina på finska, svenska eller engelska. Som en av Finlands största studiestäder har Vasa fler än 13 000 högskolestuderande. Inom yrkesutbildningen i Vasa finns det ca 4000 studerande.

Vasa erbjuder utmärkta och mångsidiga boendemöjligheter. I staden kan man bo både urbant och naturnära. I Lillkyro har en tät bebyggelse koncentrerats till båda sidorna om Kyro älv. Tack vare att staden är relativt liten är tillgängligheten i fråga om arbetsplatser och tjänster utmärkt oberoende av var i staden man bor. På flera bostadsområden är arbetsplatserna och servicen på promenad- eller cykelavstånd.

merimaisema Ann Brit Pada

I Vasa är möjligheterna till fritidssysselsättning bland de bästa. Även havet ligger nära till och erbjuder fantastiska upplevelser året om. Utanför staden breder Kvarkens skärgård ut sig, den klassificerades som världsarv år 2006. Vasa är även en mångsidig kulturstad som erbjuder kultur åt människor i alla åldrar på både finska och svenska. Lillkyro är mest känd för sin bleckslagarhistoria.  Tack vare ”fyrry”, d.v.s. en leksak gjord av bleckplåt som man blåser på, fick Lillkyro smeknamnet Fyrrykyrö, som också i dag fortfarande används.

 

Allmänn broschyr om Vasa 2016

Vasa – Nordens energihuvudstad