Du är här

Upplev Vasa

Allmän språkexamen

Allmän språkexamen

Allmän språkexamen

Vill du ha ett officiellt intyg över dina språkkunskaper? Allmän språkexamen ordnas i hela landet i finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska, spanska och samiska på grundnivå, mellannivå och högsta nivå. Vasa Arbis ordnar prov på grund- och mellannivå. Vid VAMIA kan man avlägga prov på mellan- och högsta nivå. Provet kan avläggas oberoende av var eller hur du uppnått din språkfärdighet. För att få finskt medborgarskap krävs färdigheter på minst mellannivå i svenska eller finska. Examensavgifterna är 100 € grundnivå och 123 € mellannivå.

Tilläggsinformation om färdighetsnivåerna och anmälningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Anmälningar

Anmälningar i september (1-29.9.2017) till höstens testdagar:
28.10 engelska
7.10 och 11.11 finska (7.10 på Vamia)
18.11 svenska, spanska och tyska.
Test i finska på mellannivå ordnas även 27.1.2018 (anmälningar 1-8.12.2017).

Anmälningar till vårens testdagar i februari (1.-28.2.2018):
24.3. engelska, italienska, ryska
7.4. finska
14.4. svenska, franska
19.5. finska (anmälningar 16.-30.4.2018), Vamia
Test i finska på mellannivå ordnas även 25.8.2018 (anmälningar 1-15.6.2018)

Tilläggsuppgifter får du av språklärare Marika Boström, tfn (06) 325 3506, marika.bostrom(at)vasa.fi. Se även vår lista på FAQ.