Du är här

Upplev Vasa

Allmän språkexamen

Allmän språkexamen

Allmän språkexamen

Vill du ha ett officiellt intyg över dina språkkunskaper?
Allmän språkexamen ordnas i hela landet i finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, italienska, spanska och samiska på grundnivå, mellannivå och högsta nivå.
Vasa Arbis ordnar prov på grund- och mellannivå.
Vid VAMIA kan man avlägga prov på mellan- och högsta nivå.
Provet kan avläggas oberoende av var eller hur du uppnått din språkfärdighet.
För att få finskt medborgarskap krävs färdigheter på minst mellannivå i svenska eller finska.
Examensavgifterna är 100 € grundnivå och 123 € mellannivå.

Tilläggsinformation om färdighetsnivåerna och anmälningsblanketten finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Anmälningar
Anmälningar i september (3-28.9.2018) till höstens testdagar:
27.10 engelska
10.11 finska (6.10 på Vamia, anmälningar dit 20-31.8.2018)
17.11 svenska, spanska och tyska.
Test i finska på mellannivå ordnas även 26.1.2019 (anmälningar 3-14.12.2018).

Anmälningar till vårens testdagar i februari (1.-28.2.2019):
23.3. engelska, italienska, ryska
6.4. finska
13.4. svenska, franska
18.5. finska (anmälningar 15.-30.4.2019), Vamia
Test i finska på mellannivå ordnas även i augusti 2019 (anmälningar i juni 2019)

Tilläggsuppgifter får du av språklärare Marika Boström, tfn (06) 325 3506, marika.bostrom(at)edu.vaasa.fi.
Se även kommentarerna på FAQ.