Du är här

Om Vasa

Anläggande av kommunalteknik

Enheten Byggande har till uppgift att sköta programmeringen, byggandet och projekteringen av investeringsobjekt som gäller gator och allmänna områden.

Projekten genomförs via egen produktion eller entreprenör.

Pågående projekt:

Projekt – område Innehåll   Tidpunkt   Info
Byggandet av Handelsesplanadens rondell Kommunaltekniskt byggande
MRP Risberg Ab
  12.11.2018-1.11.2019   Info
           
Förbättring av landsväg 724 Vid Metviken   1.7.2018 -
2020
  Skanska Infra Oy
Meddelande

 

Gatubyggnad:

Projekt – område Innehåll   Tidpunkt   Info
Vörågatan
Verkstadsgatan
Sanering av gator   1.1.-15.4.2019   Tommi Korpi
           
Kungsvägen Sanering av gator   15.1.- 30.4.2019   Peter Sandbacka


Faktureringsadress: Vasa Stad, Kommunalteknik, PB 508, 65101 VASA
E-post: förnamn.efternamn(at)vasa.fi

Gatubyggandets kontorslokaler: Tekniska området, Grusgatan 2-4, 65100 Vasa

Personal:

Byggnadschef Jan-Ove Ingo 0400 692 007 (Kyrkoesplanaden 26A)

Arbetschef Jukka-Pekka Raja-aho 0400 510 239 ( Grusgatan 2-4)
Arbetsplatschef Tommi Korpi 040 512 9259
Arbetsplatschef Peter Sandbacka 0400 292 341
Arbetsplatschef Tiina Skön 040 156 0766 

Arbetsplatschef Olli Litmanen ( 1.4.2018 ledighet p.g  av studier)