Du är här

11.5.2018 - 13:43

Upplagsflyttning 4.5.2018 av övergivet fordon (utan registernummer, röd Skoda Felicia)

kungörelsetid 14.5 - 21.6.2018

Delgivning av beslut:

Vasa stad har medelst beslut nummer 20180022 givet 4.5.2018 av kommuntekni-kens ledare med stöd av 7 § i lagen om flyttning av fordon (828/2008)

avgjort upplagsflyttning av på adressen Frihetsvägen 19
övergivet fordon (utan registernummer, röd Skoda Felicia)

Fordonets ägare, som inte är känd, anses ha fått del av flyttningsbeslutet 21.5.2018.

Flyttningsbeslutet finns till påseende i Tekniska verkets kundtjänst
Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 VASA
fram till 21.6.2018.

miljöjurist VH Anna Mügge tel. 06 325 4016 anna.muegge@vaasa.fi

 
Relaterade artiklar: