Du är här

Arbeta i Vasa stad

 • Sairaanhoitaja
 • Hitsari
 • Sairaanhoitaja

Om Vasa

Lediga arbetsplatser

 • Barnskötare

  Vasa stad söker en barnskötare till daghemmet Brandö.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005. Närvårdarexamen, utbildningsprogrammet/...

 • Barnskötare

  Vasa stad söker deltid (31h /veckan ), tvåspråkig, barnskötare som vikariat till Vindängensdaghem /Sundoms daghem.

  Behörighetsvillkor är närvårdarutbildning med inriktningbarn och unga eller motsvarande utbildning inom...

 • Barnträdgårdslärare / Länsimetsän päiväkoti

  Inom Vasa stads avdelning för småbarnspedagogik ledigförklaras vikariat som barnträdgårdslärare för tiden 17.9..2018 - 31.5.2019. Placeringsplatsen är Länsimetsän päiväkoti.

  Behörighetsvillkor är...

 • Barnträdgårdslärare / Inkerinpuiston päiväkoti

  Vasa stad söker vikarie för barnträdgårdslärare till Inkerinpuiston päiväkoti under tiden 3.9.2018 - 31.7.2019.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om...

 • Barnträdgårdslärare / Metsäkallion päiväkoti

  Vasa stad söker en vikarie för barnträdgårdsläraren för tiden 3.9.2018 - 17.7.2019 till Metsäkallion päiväkoti.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för...

 • Timlärare i huvudsyssla / idrott

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en idrottslärare för högstadieklasser 26 h/vecka till Onkilahden yhtenäiskoulu. Befattningen är en visstidsanställning under tiden 3.9.2018-1.6.2019.

  ...

 • Skolgångshandledare / Variskan koulu

  Vasa stad söker skolgångshandledare till Variskan koulu för tiden 1.9.2018 - 31.5.2019 35 timmar/vecka till JOPO-klassen.

  Behörighetsvillkor ärexamen för skolgångsbiträde, annan lämplig examen eller...

 • Speciallärare / Onkilahden yhtenäiskoulu

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en speciallärare till Onkilahden yhtenäiskoulu för tiden 21.8. - 22.12.2018.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  ...

 • Sjukskötare

  Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker sex sjukskötare till serviceboende.

  Vasa stads serviceboende erbjuder hem för äldre som behöver hjälp och handledning i de vardagliga funktionerna dygnet runt. Hemmet är en plats där...

 • Vårdare

  Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker vårdare (21 st.) till serviceboende.

  Vasa stads serviceboende erbjuder hem för äldre som behöver hjälp och handledning i de vardagliga funktionerna dygnet runt. Hemmet är en plats där man...

 • Fysioterapeut

  Vasa stad söker tre fysioterapeuter till serviceboende.

  Vasa stads serviceboende erbjuder hem för äldre, som behöver hjälp och handledning i de vardagliga funktionerna dygnet runt. Hemmet är en plats där man får leva och...

 • Granskningsingenjör

  Vasa stad söker granskningsingenjör för fast anställning vid Vasa stads byggnadstillsyn.
  Byggnadstillsynen främjar och övervakar att byggandet är av god kvalitet samt att miljön planeras och bevaras trivsam enligt de...

 • Vikariat som skolpsykolog

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker vikarie för skolpsykolog under tiden 1.9. - 31.12.2018.

  Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör både individuellt och generellt inriktat elevvårdsarbete. I...

 • Serviceområdeschef

  Vasa stad söker en serviceområdeschef för barn- och familjeservice till en ordinarie tjänst.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt 7 och 9 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015), legitimerad...

 • Assistent / Pukinkulman päiväkoti

  Vasa stad söker assistent 20h/vecka till Pukinkulman päiväkoti under tiden 16.8.2018 - 31.12.2018.

  Behörighetsvillkor är lämplig utbildning eller tidigare erfarenhet av liknande jobb.

  ...

 • Handledare

  Vasa stad söker en handledare till det psykosociala hemrehabiliteringsteamet som lyder under serviceområdet för personer i arbetsålder.

  Den psykosociala hemrehabiliteringen erbjuder service som stöder smidigheten av hanteringen...

 • Barnträdgårdslärare / Malmöntalon päiväkoti

  Vasa stad söker vikarie för barnträdgårdslärare till Malmöntalon päiväkoti under tiden 3.9.2018 - 31.12.2018.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad...

 • Barnträdgårdslärare / Malmöntalon päiväkoti

  Vasa stad söker vikarie för barnträdgårdslärare till Malmöntalon päiväkoti under tiden 3.9.2018 - 25.3.2019.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad...

 • Assistenter / Gerby daghem

  Vasa stad söker tre assistenter 37h/vecka till Gerby daghem för tiden 13.8.2018 - 31.12.2018.

  Behörighetsvillkor är lämplig utbildning eller tidigare erfarenhet av liknande jobb.

  Språkkunskapskrav är...

 • Barnskötare / Gerby daghem

  Vasa stad söker barnträdgårdslärarvikarie i deltid till Gerby daghem för tiden 13.8.2018 - 31.12.2018. Vikariatet är på fredagar och kanske kommer att fortsätta.

  Språkkunskapskrav är svenska.

  Vi förutsätter...

 • Specialklasslärare / Nummen koulu

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker vikarie för specialklasslärare till Nummen koulu under tiden 20.8.2018 - 31.7.2019.

  Behörighetsvillkor är behörighet som specialklasslärare (vid brist på...

 • Barnskötare / Gerby daghem

  Vasa stad söker barnskötarevikarie och barnträdgårdslärarvikarie i deltid till Gerby daghem för tiden 13.8.2018 - 31.5.2019. Barnskötarvikariat är på måndagar och barnträdgårdslärarvikariat är på tisdagar.

  ...

 • Barnskötare / Gerby daghem

  Vasa stad söker barnskötarevikarie till Gerby daghem för tiden 13.8.2018 - 31.5.2019.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005....

 • Lektor i grundskolan / engelska och franska

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i engelska och franska för tiden 20.9.2018-1.6.2019 till Variskan koulu för årskurserna 7-9.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är...

 • Korttidsvikariat inom småbarnsfostran

  Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran i fostrings-, vård- och assistenuppgifter, bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, gruppfamiljevårdare, assistenter och daghemsarbetare.

  ...

 • Jobb för långtidsarbetslösa!

  Då du har varit arbetslös över 300 dagar, har du möjlighet att få arbete inom stadens olika enheter 6+2 månader.

  De vanligaste uppgifterna som erbjuds är till exempel assistent inom äldreomsorgen,...

 • Barnträdgårdslärare / Alkulan päiväkoti

  Vasa stad söker barnträdgårdslärarvikarie till Alkulan päiväkoti för tiden 13.8.2018-30.9.2018. Vikaritet kommer högst sannolikt att fortsätta.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om...

 • Barnträdgårdslärare / Alkulan päiväkoti

  Vasa stad söker barnträdgårdslärarvikarie till Alkulan päiväkoti för tiden 13.8.2018-31.12.2018. Vikaritet kommer högst sannolikt att fortsätta.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om...

 • Barnskötare / Malmögårdens/Hemstrands daghem

  Inom Vasa stads avdelning för småbarnspedagogik ledigförklaras 1 vikariat som barnskötare för tiden 13.8.2018-21.12.2018.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren...

 • Barnträdgårdslärare

  Vasa stad söker tre barnträdgårdslärare till Teeriniemen päiväkoti under tiden 13.8.-31.12.2018.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad...

 • Specialbarnträdgårdslärare

  Vasa stad söker en specialbarnträdgårdslärare till Teeriniemen päiväkoti för tiden 13.8.2018-31.5.2019.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om behörighetsvillkoren för...

 • Sjukskötarvikariat / Hemträningsteamet

  Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en sjukskötare för tiden 27.8.2018 - 3.2.2019.

  Till en början är placeringen inom hemträningsteamet som är en del hemvårdsenheten.
  I hemträningsteamet...

 • Sjukskötare

  Sjukvårdsserviceenheten inom hemvården vid Vasa stads social- och hälsosektorn söker sjukskötare.
  Placering till en början inom poolen.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 29.6.-23.7.2018 beaktas...

 • Sjukskötare

  Sjukvårdsserviceenheten inom hemvården vid Vasa stads social- och hälsosektorn söker sjukskötare.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 29.6.-23.7.2018 beaktas vid valet.

  Placering till en början...

 • Barnträdgårdslärare / Trollbergets daghem

  Vasa stad söker en barnträdgårdslärare till Trollbergets daghem för tiden 10.8. - 7.11.2018, ev. längre.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad...

 • Barnträdgårdslärare / språkbad

  Vasa stad söker en barnträdgårdslärare till daghemmet Huvikumpu för tiden 13.8. - 31.12.2018. Placering inom språkbad. Vikariat kan fortsätta längre.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och...

 • Barnskötare / språkbad

  Vasa stad söker en barnskötare till daghemmet Huvikumpu för tiden 13.8.2018 - 31.5.2019. Placering inom språkbad. Vikariat kan fortsätta längre.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för...

 • Barnträdgårdslärare / språkbad

  Vasa stad söker en barnträdgårdslärare till daghemmet Huvikumpu för tiden 13.8. - 31.12.2018. Placering inom språkbad. Vikariat kan fortsätta längre.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och...

 • Sjukskötare

  Sjukvårdsserviceenheten inom hemvården vid Vasa stads social- och hälsosektorn söker sjukskötare.
  Placering till en början inom poolen.

  Kompetenskrav är examen som sjukskötare.
  Körkort.

  Språkkunskapskrav är...

 • Sjukskötare

  Sjukvårdsserviceenheten inom hemvården vid Vasa stads social- och hälsosektorn söker sjukskötare.
  Placering till en början inom hemsjukvården.

  Kompetenskrav är examen som sjukskötare.
  Körkort.

  ...

 • Serviceansvarig

  Vasa stad söker serviceansvarig inom rekryteringen.

  Utdrag upp uppgiftsbeskrivningen:

  - Ansvarar för Vasa stads rekryteringsservice och utvecklande av den i enlighet med målen i
  stadsstrategin och det...

 • Utvecklingsplanerare

  Enheten för digitala tjänster inom social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en utvecklingsplanerare.
  Som utvecklingsplanerare får du möjligheten att arbeta med intressanta och utmanande uppgifter inom planeringen av...

 • Assistent / Trollbergets daghem

  Vasa stad söker en assistent till daghemsgrupp till Trollbergets daghem för tiden 16.8. - 31.12.2018 30 timmar/vecka.

  Behörighetsvillkor är ledare för skolgång och morgo-och eftermiddagsverksamhet eller...

 • Lektor / huslig ekonomi

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en lektor i huslig ekonomi till Onkilahden yhtenäsikoulu för tiden 8.8.2018 - 31.7.2019.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  ...

 • Barnträdgårdslärare / Trollbergets daghem

  Vasa stad söker en barnträdgårdslärare till Trollbergets daghem för tiden 10.8. - 7.11.2018, ev. längre.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad...

 • Assistent / Vindängens daghem

  Vasa stad söker två assistenter till daghemsgrupp till Vindängens daghem för tiden 16.8. - 31.12.2018. Den ena assistentens timmar är 30 timmar/vecka och den andra 35 timmar/vecka.

  Behörighetsvillkor är ledare...

 • Barnträdgårdslärare / Metsäkallion päiväkoti

  Vasa stad söker en vikarie för barnträdgårdsläraren för tiden 6.8.2018 - 31.7.2019 till Metsäkallion päiväkoti.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för...

 • Planeringsansvarig lärare (TaiKon)

  Vasa stads bildningssektor söker en planeringsansvarig lärare i visuella konstämnen till TaiKon.

  TaiKon är en enhet som ansvarar för grundläggande konstundervisning för 4-18-åringar och som lyder under...

 • Socialhandledare / Gustavsro skolenhet

  Vasa stad söker en socialhandledare som arbetspar till en speciallärare till Gustavsro skolenhet. Uppgiften är tidsbestämd under tiden 9.8.2018-9.2.2019 och deltid 25 timmar/vecka, anställningsförhållandet...

 • Förstavårdsförman

  Vasa stad söker en regional förstavårdsförman till Österbottens räddningsverks södra verksamhetsområde (Malax, Närpes och Kristinestad). Arbetets inledningspunkt sker enligt överenskommelse.

  Förstavårdsförman fungerar som...

 • Timlärare i huvudsyssla (resurslärare)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en resurslärare för viss tid till Onkilahden yhtenäiskoulu för tiden 13.8. - 22.12.2018 20 timmar / vecka. Resursläraren fungerar som klasslärarens...

 • Skolgångsbiträde

  Vasa stad söker en skolgångsbiträde till Onkilahden yhtenäiskoulu för tiden 13.8.2018-1.6.2019 25 timmar/vecka.

  Behörighetsvillkoret är yrkesexamen för skolgångsbiträde.

  Vi förutsätter samarbetsförmågan.

  ...

 • Röntgenöverläkare

  Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en röntgenöverläkare.

  I vår röntgenenhet verkar två radiologer. Röntgenläkarnas uppgift är att tolka slätröntgen- och ultraljudsundersökningar. På vår röntgenavdelning finns två...

 • Som inhoppare inom vården (Primärvårdare, sjukskötare, hälsovårdare)

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i...

 • Sjukskötare / Missbrukarcentret

  Vasa stad söker en sjukskötare till ordinarie anställningsförhållande i Vasa missbrukarcenter.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 16.3.-16.4. och 17.4.-21.5.2018 beaktas vid valet...

 • Lektor i engelska / Onkilahden yhtenäiskoulu

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en vikarie för en lektor i engelska till Onkilahden yhtenäiskoulu för tiden 9.8.2018-22.12.2018 för 20 timmar / vecka.

  Behörighetsvillkor till...

 • Hälsocentralstandläkare

  Vasa stads social- och hälsosektor söker en hälsocentralstandläkare.

  Behörighetskravet är i Finland legitimerad tandläkarbehörighet.

  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och...

 • Företagsläkare

  Vasa Regionala Företagshälsovård söker två företagsläkare.

  Till uppgiften som företagsläkare söker vi två medicine licentiater, som är intresserade av att specialisera sig inom företagshälsovården. Det är även möjligt att...

 • Jobb för långtidsarbetslösa!

  Då du har varit arbetslös över 300 dagar, har du möjlighet att få arbete inom stadens olika enheter 6+2 månader.

  De vanligaste uppgifterna som erbjuds är till exempel assistent inom äldreomsorgen,...

Vasa stad behöver hela tiden nya kunniga arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från sjukskötare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Vasa stad är en rökfri arbetsgivare.

På Rekryteringens sidor finns övergripande information om rekryteringens ämnesområden. Man söker jobb via det elektroniska rekryteringssystemet. Vasa stads lediga arbetsplatser (ordinarie, visstidsanställningar och vikariat) hittar du på Kommunrekry. Vid tekniska problem ta kontakt med rekrytointi(at)vaasa.fi

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Så här använder du kommunrekry.fi

Registrera dig som ny arbetssökande på Kommunrekry.fi under punkten Sökanden eller i platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen. Fyll i alla fält, välj ett lösenord, godkänn användningsvillkoren och klicka på registrerad. Efter det kan du fylla i ansökan. Om du är tidigare registrerad sökande i Kommunrekry, ska du fylla i ansökan genom att logga in i systemet eller via platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen.

Kom ihåg att i nedre kanten av ansökningen klicka på SÄND ANSÖKAN. Efter det får du i din e-post bekräftelse på att din ansökan har kommit till Kommunrekry.

Lediga befattningar och tjänster

https://www.kuntarekry.fi/sv

Förmedling av vikarier

https://www.kuntarekry.fi/sv/sa-har-soker-du-lediga-jobb-i-kuntarekry

Ofta frågat

https://www.kuntarekry.fi/sv/ofta-fragat-om-anvandningen-av-kuntarekry

Webbläsare som krävs för Kuntarekry: Internet Explorer 10 och nyare versioner av Mozilla Firefox, Google Chrome, Ooppera Safari.