Du är här

Arbeta i Vasa stad

 • Sairaanhoitaja
 • Hitsari
 • Sairaanhoitaja

Om Vasa

Lediga arbetsplatser

 • Underhållsarbetare

  Vasa stad söker två underhållsarbetare till enheten för Underhåll av områden inom Kommunteknik.

  Till underhållsarbetarens uppgifter hör saltning av grusvägar med hjullastare, lappningsarbete med mjuk asfaltbetong (...

 • Vårdare (hemservicen för barnfamiljer)

  Vasa stad söker vårdare till hemservicen för barnfamiljer.

  Hemservicen för barnfamiljer har som mål att stöda familjen i att hantera vardagen och stöda familjen att själv hitta sin egen styrka. En...

 • Hemserviceledare för barnfamiljernas hemservice

  Vasa stad söker hemserviceledare till hemservicen för barnfamiljer.

  Målet med hemservicen för barnfamiljer är att stärka familjens förmåga att klara sig i vardagen och det att familjen själv...

 • Barnträdgårdslärare / språkbad

  Vasa stad söker två barnträdgårdslärare till daghemmet Hamnparken. Placering inledningvis inom språkbad.

  Hamnparkens daghem är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Daghemmets gynnsamma läge vid havet,...

 • Barnskötare / Rödluvans daghem

  Vasa stad söker en barnskötare till svenskspråkig skiftesvård vid Rödluvans daghem under tiden 24.10-31.12.2018. Arbetet är treskiftsarbete.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor...

 • Specialklasslärare

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en specialklasslärare under tiden 7.1-1.6.2019 till en specialklass i boendehemmet Viima/Tuisku Oy, där det finns elever från låg- och högstadier.
  Arbetstid på basis...

 • Gymnasielektor

  Gymnasiet Vaasan lyseon lukio söker en lektor i engelska och tyska.

  För tjänsten krävs behörighet i enlighet med förordning 986/1998.

  Av den sökande förutsätter vi goda samarbetsfärdigheter.

  Vi värdesätter...

 • Studiehandledare i gymnasiet

  Gymnasiet Vaasan lyseon lukio söker en studiehandledare.

  För tjänsten krävs behörighet i enlighet med förordning 986/1998.

  Av den sökande förutsätter vi goda samarbetsfärdigheter.
  Vi värdesätter...

 • Vårdare

  Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en vårdare för tiden 30.11.2018-3.8.2019.

  Vi förutsätter att du har närvårdarexamen eller en annan till uppgiften lämplig examen inom social- och hälsovården på tidigare institutsnivå....

 • Expeditionsvakt

  Vasa stad söker en expeditionsvakt till Vamia som är en läroinrättning på andra stadiet.

  Behörighetsvillkor är lämplig yrkesutbildning på institutnivå eller yrkesexamen.

  Språkkunskapskravet är god förmåga att i...

 • Lektor i grundskolan / kemi och fysik

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en lektor i grundskolan i kemi och fysik till Variskan koulu för tiden 27.11.2018 - 1.6.2019.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare...

 • Fysioterapeut

  Vasa stad söker en fysioterapeut till hemvårdens rehabiliterignsteam för tiden 1.11.2018-30.4.2019.

  Kom med till vårt energiska och sakkunniga team! I hemvårdens rehabiliterignsteam jobbar 4 fysioterapeuter och 2...

 • Barnträdgårdslärare / Ristinummen päiväkoti

  Vasa stad söker en barnträdgårdslärare till Ristinummen päiväkoti.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och...

 • Hälsovårdare

  Vasa stad söker en hälsovårdare till ordinarie arbetsförhållande inom samarbetsområdet Laihela. Till en början är placeringen läkarmottagningen och vuxenmottagningen.

  Behörighetskravet är hälsovårdarexamen (YHS) eller...

 • Psykiatrisk sjukskötare

  Vasa stad söker en psykiatrisk sjukskötare som arbetspar till ordinarie arbetsförhållande i samarbetsområdet Laihela. Till en början är arbetsplaceringen läkarmottagningen.

  Behörighetskravet är sjukskötarexamen (YHS...

 • Primärskötare

  Vasa stad söker två primärskötare till ordinarie arbetsförhållande i Laihela bäddavdelning.
  Arbetet är treskiftsarbete.

  Behörighetsvillkoret är närvårdarexamen.
  Språkfärdighetskravet är goda skriftliga och muntliga...

 • Avdelningssekreterare

  Vasa stad söker en avdelningssekreterare, första placeringsplatsen är Lillkyro hälsostation.

  Obs! Denna rekrytering genomförs som anonym rekrytering. Fyll noggrant i punkterna examen, språkkunskap och arbetserfarenhet...

 • Barnträdgårdslärare / Metsäkallion päiväkoti

  Vasa stad söker en vikarie för barnträdgårdsläraren för tiden 22.10.2018 - 31.7.2019 till Metsäkallion päiväkoti 19,38 timmar/vecka.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om...

 • Bokbusschaufför

  Vasa stad söker en bokbusschaufför till stadsbiblioteket.

  Obs! Denna rekrytering genomförs som anonym rekrytering. Fyll noggrant i punkterna examen, språkkunskap och arbetserfarenhet.

  Vi söker till vårt team en...

 • Informatiker

  Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster/interna och regionala tjänster söker en informatiker för perioden 1.11.2018-31.12.2020.

  Vasa stadsbibliotek har fått ett regionalt utvecklingsuppdrag (Undervisnings- och...

 • Informatiker / Lystra-projekt

  Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster söker en informatiker för perioden 1.12.2018-30.6.2020.

  Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster är den aktör inom staden som genomför projektet Lystra i praktiken. I...

 • Byggnadsarbetare/parkarbetare

  Vasa stads grönområdesenhet söker en byggnadsarbetare/parkarbetare.

  För uppgiften krävs grundexamen inom byggnadsbranschen och/eller trädgårdsmästarutbildning.
  Språkkunskapskrav är finska och/eller...

 • Parkarbetare / hjullastarförare

  Vasa stads grönområdesenhet söker en parkarbetare/hjullastarförare.

  Behörighetsvillkor är trädgårdsmästarutbildning och/eller utbildning inom transportbranschen. Eller långvarig erfarenhet av...

 • Planläggare

  Vasa stad söker en planläggare.

  Till uppgifterna hör huvudsakligen utarbetande av detaljplaner, beredning av undantagslov, myndighets- och intressentsamarbete samt kundserviceuppgifter.
  Uppgifterna är placerade inom Vasa...

 • Vikat som planläggningsarkitekt

  Vill du bli stadsplanerare?

  Vasa stad söker en vikarie för planläggningsarkitekt för tiden 5.11.2018-17.5.2019.

  Nu finns en möjlighet att pröva på mångsidiga uppgifter inom samhällsplanering vid Vasa...

 • Planläggningsingenjör

  Vasa stad söker en planläggningsingenjör.

  Till uppgifterna hör utarbetande av detaljplaner, beredning av avgöranden som gäller planeringsbehov och undantagslov, samarbete med myndigheter och intressenter samt...

 • Vikarie för lektor

  Vasa stad söker vikarie för lektor i datateknik, matematik, kemi och fysik till Borgaregatans skola för tiden 12.11.2018-22.2.2019 med ev. förlängning.

  Till uppgifterna hör bl.a. att undervisa i datateknik, matematik,...

 • Biträdande överläkare

  Vasa stad söker biträdande överläkare till stadssjukhusets avdelningar.

  På Vasa stadssjukhus vårdas och rehabiliteras patienter som insjuknat akut och vars sjukdom inte kräver specialsjukvård. Vården eftersträvar att...

 • Specialbarnträdgårdslärare

  Vasa stad söker specialbarnträgårdslärare under tiden 8.11.2018 - 20.9.2019.

  Uppgiften hör till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska...

 • Företagshälsovårdsläkare och allmänläkare

  Vasa Regionala Företagshälsovård söker en företagshälsovårdsläkare och en allmänläkare som är intresserad i företagshälsovård.

  Kom som arbetskollega till nästan 50 sakkunniga inom...

 • Talterapeut

  Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en talterapeut.
  I uppgifterna ingår talterapibedömningar samt terapiarbete i samband med barn under skolålder.

  Behörighetsvillkoret är examen som legitimerad talterapeut.

  ...

 • Museimästare

  Vasa stads museer söker en museimästare till ett ordinarie anställningsförhållande.

  Museimästaren arbetar som en del av teamet för produktionstjänster underlydande produktionschefen.

  Museimästaren deltar i utvecklandet...

 • Museipedagog

  Vasa stads museer söker en museipedagog till ett ordinarie anställningsförhållande.

  Till Vasa stads museer hör Kuntsi museum för modern konst, Österbottens museum, Tikanojas konsthem, Vasa konsthall och Gamla Vasa museum....

 • Specialbarnträdgårdslärare

  Vasa stad söker en specialbarnträdgårdslärare till Teeriniemen päiväkoti under tiden 1.10.2018-31.5.2019.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om behörighetsvillkoren för...

 • Biträdande överläkare

  Vasa Regionala Företagshälsovård söker en biträdande överläkare.

  Vi är Österbottens största servicecenter för företagshälsovård och vår verksamhet växer ytterligare. Vår huvudsakliga verksamhetsort är Vasa. Vi...

 • Övertandläkare inom tandreglering

  Vasa stad söker en övertandläkare till tandregleringen.

  Behörighetsvillkoret är i Finland legitimerad behörighet som specialtandläkare (tandreglering).

  Språkkunskapskravet är goda muntliga och...

 • Korttidsvikariat inom småbarnsfostran

  Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran i fostrings-, vård- och assistenuppgifter, bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, gruppfamiljevårdare, assistenter och daghemsarbetare.

  ...

 • Jobb för långtidsarbetslösa!

  Då du har varit arbetslös över 300 dagar, har du möjlighet att få arbete inom stadens olika enheter 6+2 månader.

  De vanligaste uppgifterna som erbjuds är till exempel assistent inom äldreomsorgen,...

 • Som inhoppare inom vården (Primärvårdare, sjukskötare, hälsovårdare)

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i...

Vasa stad behöver hela tiden nya kunniga arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från sjukskötare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Vasa stad är en rökfri arbetsgivare.

På Rekryteringens sidor finns övergripande information om rekryteringens ämnesområden. Man söker jobb via det elektroniska rekryteringssystemet. Vasa stads lediga arbetsplatser (ordinarie, visstidsanställningar och vikariat) hittar du på Kommunrekry. Vid tekniska problem ta kontakt med rekrytointi(at)vaasa.fi

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Så här använder du kommunrekry.fi

Registrera dig som ny arbetssökande på Kommunrekry.fi under punkten Sökanden eller i platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen. Fyll i alla fält, välj ett lösenord, godkänn användningsvillkoren och klicka på registrerad. Efter det kan du fylla i ansökan. Om du är tidigare registrerad sökande i Kommunrekry, ska du fylla i ansökan genom att logga in i systemet eller via platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen.

Kom ihåg att i nedre kanten av ansökningen klicka på SÄND ANSÖKAN. Efter det får du i din e-post bekräftelse på att din ansökan har kommit till Kommunrekry.

Lediga befattningar och tjänster

https://www.kuntarekry.fi/sv

Förmedling av vikarier

https://www.kuntarekry.fi/sv/sa-har-soker-du-lediga-jobb-i-kuntarekry

Ofta frågat

https://www.kuntarekry.fi/sv/ofta-fragat-om-anvandningen-av-kuntarekry

Webbläsare som krävs för Kuntarekry: Internet Explorer 10 och nyare versioner av Mozilla Firefox, Google Chrome, Ooppera Safari.

Aktuellt