Du är här

Arbeta i Vasa stad

 • Sairaanhoitaja
 • Hitsari
 • Sairaanhoitaja

Om Vasa

Lediga arbetsplatser

 • Klasslärare

  Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en klasslärare med inriktning musik till Haga skola i Gamla Vasa. Haga skola är en skola med elever i årskurs 1-10. Vi har 6 basgrupper i åk 1-6 och 5 grupper inom specialundervisning...

 • Försäljnings- och marknadsförings sekreterare

  Vasa stad söker försäljnings- och marknadsföringssekreterare till Vasa stadsteater.

  Vi värdesätter erfarenhet av resultatinriktad kultur- eller evenemangsbranchens försäljningsarbete samt...

 • Arbetsledare inom fastighetsskötseln

  TeeSe Botnia Ab söker en arbetsledare inom fastighetsskötseln.

  Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt har bildat det tekniska stödservicebolaget TeeSe Botnia Ab. Bolaget inleder sin verksamhet vid...

 • Elautomationsplanerare

  Vasa Vatten söker en elautomationsplanerare.

  Vasa Vattens verksamhetsidé är att på sitt område i enlighet med kraven för en hållbar utveckling sköta en ostörd vattenförsörjning, rening och distribution samt...

 • Elmontör

  Vasa Vatten söker en elmontör till Påttska avloppsreningsverket.

  Vasa Vattens verksamhetsidé är att i enlighet med kraven för en hållbar utveckling förse sitt verksamhetsområde med avbrottsfri vattenförsörjning, rening och...

 • Vårdare

  Vasa stads social- och hälsosektorn söker en vårdare för tiden 1.3.-26.8.2018 till hemvårdens jourteam.

  Kompetenskrav är examen som närvårdare, eller för uppgiften lämplig examen på skolnivå inom social- eller hälsovård.
  ...

 • Sjukskötare

  Sjukvårdsserviceenheten inom hemvården vid Vasa stads social- och hälsosektorn söker två sjukskötare.
  Placering till en början inom hemsjukvården.

  Kompetenskrav är examen som sjukskötare.
  Körkort.

  ...

 • Barnträdgårdslärare

  Vasa stad söker barnträdgårdslärare till Ristinummen päiväkoti.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005 samt...

 • Barnträdgårdslärare

  Vasa stad söker barnträdgårdslärare till Ristinummen päiväkoti.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005.

  ...

 • Ekonomisekreterare

  Vasa stad söker en ekonomisekreterare till sekreterarservicen för ekonomi- och ägarstyrningsenheten.

  Till uppgifterna hör skötsel av inköps- och försäljningsreskontra samt ekonomisk uppföljning och statistikföring vad...

 • Ansvarig serviceplanerare

  Vasa stadsbibliotek har fått ett regionalt utvecklingsuppdrag (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek nr 660) med kommunerna Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten som...

 • Serviceplanerare

  Vasa stadsbibliotek har fått ett regionalt utvecklingsuppdrag (Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek nr 660) med kommunerna Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten som område fr.o....

 • Landskapsarkitekt

  Vasa stad söker en landskapsarkitekt för viss tid (cirka 1 år).

  Nu är det möjligt att pröva på mångsidiga uppgifter inom samhällsplanering inom Vasa stads planläggning. Ett vikariat som landskapsarkitekt är ledigt i...

 • Planläggare

  Vasa stad söker två planläggare på viss tid.

  Till uppgifterna hör deltagande i upprättandet av general- eller detaljplaner, utarbetande av separatutredningar, beredande av undantagslov, myndighets- och intressentsamarbete samt...

 • Förvaltningschef

  Vasa stad söker en förvaltningschef. Uppgiftens administrativa plats är inom centralförvaltningen, men uppgifterna och utförandet av arbetet sker inom social- och hälsosektorn.

  Förvaltningschefen sköter omfattande...

 • Sommarjobb för ungdomar 2018

  Vasa stad erbjuder sommarjobb åt ungdomar i åldern 16-24 år inom många olika branscher. Du bör ha fyllt 16 år och vara under 25 år då arbetsförhållandet inleds.

  Kontrollera från sommarjobbsidan för noggrannare...

 • Sommarjobb 2018 för ungdomar med funktionsnedsättning och som behov av särskilt stöd

  Nappa nu åt dig ett trevligt sommarjobb!
  Vasa stad erbjuder skräddarsydda sommararbetsplatser inom många olika branscher för unga med funktionsnedsättning...

 • Sommarjobb för ungdomar 2018, 14-16 år.

  Nappa åt dig ett trevligt sommarjobb!
  Vasa stad erbjuder sommarjobb åt 14-16 åriga ungdomar inom många olika branscher. Du ska när arbetsförhållandet inleds ha fyllt 14 år men inte 17 år. Se närmare...

 • Jobb för långtidsarbetslösa!

  Då du har varit arbetslös över 300 dagar, har du möjlighet att få arbete inom stadens olika enheter 6+2 månader.

  De vanligaste uppgifterna som erbjuds är till exempel assistent inom äldreomsorgen,...

 • Fysioterapeut sommarjobb 2018

  Är du fysioterapeut eller studerande inom branschen? Kom och utför vikariat för fysioterapeuterna under sommaren 2018 vid fysioterapin inom Vasa stads rehabiliteringsservice eller rehabiliteringen inom hemvården (även...

 • Sjukskötare sommarjobb 2018

  Du sjukskötare, hälsovårdare eller studerande inom branschen, kom och vikariera sjukskötare vid Vasa stads social- och hälsosektorn sommaren 2018.

  Vi erbjuder sommarjobb inom anstaltsvård, serviceboende,...

 • Närvårdare sommarjobb 2018

  Du närvårdare eller studerande inom branschen, kom och vikariera vid Vasa stads social- och hälsosektorn sommaren 2018.

  Vi erbjuder sommarjobb inom anstaltsvård, serviceboende, hemvård och handikappservice.

  ...

 • Familjedagvårdare

  Vasa stad söker till Vasa stads småbarnspedagogik familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem. Uppgiften består av planering och genomförande av småbarnspedagogik för en överenskommen barngrupp. Familjedagvårdaren fungerar i...

 • Inhoppare som lokal- och instrumentvårdare

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i enlighet med deras kunnande...

 • Korttidsvikariat inom småbarnsfostran

  Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran i fostrings-, vård- och assistenuppgifter, bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, gruppfamiljevårdare, assistenter och daghemsarbetare.

  ...

 • Som inhoppare inom vården (Primärvårdare, sjukskötare, hälsovårdare)

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i...

Vasa stad behöver hela tiden nya kunniga arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från sjukskötare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Vasa stad är en rökfri arbetsgivare.

På Rekryteringens sidor finns övergripande information om rekryteringens ämnesområden. Man söker jobb via det elektroniska rekryteringssystemet. Vasa stads lediga arbetsplatser (ordinarie, visstidsanställningar och vikariat) hittar du på Kommunrekry. Vid tekniska problem ta kontakt med rekrytointi(at)vaasa.fi

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Så här använder du kommunrekry.fi

Registrera dig som ny arbetssökande på Kommunrekry.fi under punkten Sökanden eller i platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen. Fyll i alla fält, välj ett lösenord, godkänn användningsvillkoren och klicka på registrerad. Efter det kan du fylla i ansökan. Om du är tidigare registrerad sökande i Kommunrekry, ska du fylla i ansökan genom att logga in i systemet eller via platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen.

Kom ihåg att i nedre kanten av ansökningen klicka på SÄND ANSÖKAN. Efter det får du i din e-post bekräftelse på att din ansökan har kommit till Kommunrekry.

Lediga befattningar och tjänster

https://www.kuntarekry.fi/sv

Förmedling av vikarier

https://www.kuntarekry.fi/sv/sa-har-soker-du-lediga-jobb-i-kuntarekry

Ofta frågat

https://www.kuntarekry.fi/sv/ofta-fragat-om-anvandningen-av-kuntarekry

Webbläsare som krävs för Kuntarekry: Internet Explorer 10 och nyare versioner av Mozilla Firefox, Google Chrome, Ooppera Safari.