Du är här

Arbeta i Vasa stad

 • Sairaanhoitaja
 • Hitsari
 • Sairaanhoitaja

Om Vasa

Lediga arbetsplatser

 • Tjänst som socialarbetare

  Socialjouren i Österbotten, som är en del av social- och hälsosektorn i Vasa stad, lediganslår en tjänst som socialarbetare på visstid fram till 31.12.2017.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lag om...

 • Klasslärare (Suvilahden koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en engelskspråkig klasslärare till Suvilahden koulu för en klass med tvåspråkig undervisning. Undervisningsspråket är engelska.

  Behörighetsvillkor till...

 • Lektor i gymnasium/historia och samhällslära

  Vaasan lyseon lukio söker en lektor i historia och samhällslära. Vaasan Lyseon lukio är ett gymnasium med över 800 elever vid ett tvåspråkigt campus.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt...

 • Klasslärare (Länsimetsän koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till Länsimetsän koulu för tiden 10.8.2017-31.7.2018.

  Behöringhetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Vi...

 • Klasslärare (språkbad)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till språkbad (svenska) vid Länsimetsän koulu för tiden 10.8.2017-31.7.2018.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998....

 • Timlärare i specialundervisning 16-20h/vk (Sundom)

  Vasa stads svenskspråkiga grundläggande utbildnings sektorn söker en timlärare i specialundervisning för läsåret 2017-2018.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998...

 • Timlärare i huvudsyssla (kemi och fysik)

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en timlärare i huvudsyssla kemi och fysik för tiden 10.8.2017 - 31.7.2018 i Variskan koulu

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986...

 • Projektanställd inom barn- och familjeservicen

  Social- och hälsosektorn inom Vasa stad förlänger lediganslagningen för två projektanställda (för tiden 1.5.2017-31.12.2018) inom projektet för utvecklingen av service för barn och familjer i...

 • Marknadsföringsplanerare

  Vasa stad söker en marknadsföringsplanerare till yrkesutbildningen Vamia.

  Behörighetsvillkor är lämplig yrkeshögskoleexamen (t.ex. tradenom) eller för uppgiften lämplig examen på institutnivå (merkonom) samt...

 • Vikariat som klasslärare (Gerby skola)

  Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en klasslärarvikarie i huvudsyssla till Gerby skola för tiden 10.8.2017-31.12.2017. Med möjlighet till fortsättning under vårterminen 2018.

  ...

 • Timlärare i huvudsyssla (Gerby skola)

  Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter för tiden 10.8.2017-31.7.2018. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. musikundervisning i olika årskurser. Goda...

 • Specialbarnträdgårdslärare

  Vasa stad söker en specialbarnträdgårdslärare. Uppgiften hör till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar utan...

 • Specialbarnträdgårdslärare

  Vasa stad söker en specialbarnträdgårdslärare. Uppgiften hör till den finskspråkiga småbarnspedagogiken och förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska språket. Specialbarnträdgårdsläraren arbetar utan...

 • Sjukskötare (Lillkyro hälsostation)

  Vasa stad söker en sjukskötare på deltid (19,5 h/vecka) till Lillkyro hälsostation fr.o.m. 7.8.2017.

  Behörighetsvillkoret är sjukskötarexamen.
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift...

 • Sjukskötare (Dammbrunnens hälsostation)

  Vasa stad söker en sjukskötare till Dammbrunnens hälsostation fr.o.m. 14.8.2017.

  Behörighetsvillkoret är sjukskötarexamen.
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska...

 • Hälsovårdare / Korsnästågets hälsostation

  Vasa stad söker en hälsovårdare till Korsnästågets hälsostation fr.o.m. 1.6.2017.

  Behörighetsvillkoret är hälsovårdarexamen.
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda...

 • Sjukskötare (Kyrkoesplanadens hälsostation)

  Vasa stad söker två sjukskötare till Kyrkoesplanadens hälsostation fr.o.m. 14.8.2017.

  Behörighetsvillkoret är sjukskötarexamen.
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift...

 • Hälsovårdare (Barnarådgivningen)

  Vasa stad söker en hälsovårdare till barnarådgivningen fr.o.m. 14.8.2017.

  Behörighetsvillkoret är hälsovårdarexamen.
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska...

 • Hälsovårdare / Dammbrunnens hälsostation

  Vasa stad söker en hälsovårdare till Dammbrunnens hälsostation fr.o.m. 1.11.2017.

  Behörighetsvillkoret är hälsovårdarexamen.
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda...

 • Hälsovårdare (Studerandehälsovården)

  Vasa stad söker en hälsovårdare till studerandehälsovården fr.o.m. 7.8.2017.

  Behörighetsvillkoret är hälsovårdarexamen.
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och...

 • Talterapeut

  Vasa stad (Samarbetsområdet Laihela) söker en talterapeut vars uppgift i första hand är att utvärdera barns språkliga färdigheter och utvecklingsnivå samt planera och genomföra terapi.

  Behörighetsvillkor är behörighet som...

 • Barnträdgårdslärare (Vikinga förskola)

  Vasa stad söker barnträdgårdslärare, placeringen av befattningen till en början av arbetsförhållandet vid: Vikinga förskola.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för...

 • Vikarierande Klasslärare med slöjd (Sundom skola)

  Vasa stads svenskspråkiga grundläggande utbildningsektorn söker en heltid vikarierande klasslärare för tiden 10.8.2017 -2.6.2018.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/...

 • Vikarierande klasslärare (Sundom skola)

  Vasa stads svenskspråkiga grundläggande utbildningsektorn söker en heltid vikarierande klasslärare till Sundoms skola för tiden 10.8.2017-2.6.2018.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt...

 • TIMLÄRÄRE 20-24h med musik (Sundom skola)

  Vasa stads svenskspråkiga grundläggande utbildningsektorn söker en timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter. Deltid 20-24timmar /vecka.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning...

 • Timlärare 20-24h (Sundom skola)

  Vasa stads svenskspråkiga grundläggande utbildningsektorn söker en timlärare i huvudsyssla med klassläraruppgifter. Deltid 20-24 timmar /vecka.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998...

 • Hemserviceledare (förman)

  Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker hemserviceledare (förman). Placering till en början vid hemvården inom hem- och anstaltsvården.

  Av hemserviceledaren förutsätts yrkeshögskoleexamen (YH) inom branschen...

 • Barnträdgårdslärare

  Vasa stad söker två barnträdgårdslärare fr.o.m. 1.8.2017. Första placeringsplats är svenskspråkiga Sundom daghem.

  Barnträdgårdsläraren svarar för daghemmets fostrings- och undervisningsarbete samt verkar i samarbete med...

 • Hälsovårdare

  Vasa stad söker en hälsovårdare för tiden 3.7.2017-5.8.2018 till mödra- och barnrådgivningen inom Laihela samarbetsområde. Vikariatet fortsätter eventuellt efter 5.8.2018.

  Behörighetsvillkor är hälsovårdarexamen
  ...

 • Specialklasslärare

  Inom Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning lediganslås två tidsbundna specialklasslärartjänster att sökas för läsåren 2017-2019.

  Specialklasslärarna kommer att fungera i Etappiluokka, som inrättas inom Vasa...

 • Tjänst som barnatillsyningsman-socialarbetare

  Familjerättsliga ärenden, som är en del av social- och hälsosektorns socialarbete för barn- och barnfamiljer i Vasa stad, lediganslås en tjänst som barnatillsyningsman-socialarbetare.

  ...

 • Socialhandledare

  Vasa stad söker en socialhandledare för tiden 2.5.2017-16.2.2018 inom teamet för socialarbete, handikappservice och integrering som är en del av serviceområdet för barn- och familjesocialarbete.

  De huvudsakliga...

 • Projektanställd inom barn- och familjeservicen

  Social- och hälsosektorn inom Vasa stad lediganslår uppgifter för två projektanställda inom projektet Service för barn och familjer i Österbotten under tiden 1.4.2017 - 31.12.2018.
  Den...

 • Individuell handledare

  Vasa stad söker en individuell handledare för tiden 24.4.-31.12.2017 till Kyrönmaan työpaja Arpeeti.
  Personen som väljs fungerar som ansvarsperson för den individuella handledningen och grupphandledningen. Handledaren...

 • Tandskötare

  Vasa stads social- och hälsosektor (Laihela samarbetsområde) söker en vikarie för tandskötare för tiden 29.5.2017-24.5.2018.

  Behörighetsvillkor är tandskötar- eller närvårdarexamen.
  Språkkunskapskrav är goda muntliga och...

 • Tjänst som läkare

  Vasa regionala företagshälsovård söker en läkare som är intresserad av välmående i arbetslivet att agera som ansvarig läkare för utvecklingen av sjukmottagningen.
  Du agerar som arbetspar till erfarna företagshälsoskötare...

 • Vårdare

  Vasa stad söker en vårdare till den bilburna besöksgruppen inom dag- och arbetsverksamhet för personer som har funktionsnedsättningar och/eller ingår i brokigheten av autism.

  Behörighetsvillkoret är närvårdarexamen eller minst en...

 • Tjänst som lärare i violin

  Vasa stad söker en lärare i violin till Kuula-institut.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Vi förutsätter god förmåga att undervisa på olika nivåer i musikinstitut samt att...

 • Hälsocentralspsykolog

  Vasa stad söker en hälsocentralspsykolog till ett ordinarie anställningsförhållande på hälsostationen i Laihela (adress: Vallinmäentie 43).
  Uppgiftsbeskrivning
  - utvecklingsbedömning av barn under skolåldern...

 • Tjänst som socialarbetare inom Socialjouren

  Socialjouren i Österbotten, som är en del av social- och hälsosektorn i Vasa stad, lediganslår en tjänst som socialarbetare.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lag om behörighetsvillkoren för...

 • Tjänst som socialarbetare

  Vasa stad lediganslår en tjänst som socialarbetare för en visstidsanställning inom serviceområdet för barn och familjesocialarbete för tiden 1.4.-31.12.2017.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lag om...

 • Projektarbetare

  Vasa stad söker två projektarbetare till boendeservicen inom fastighetssektorn inom projektet Delaktighetssteg för sysselsättningsstigar. Projektet genomförs i stadsdelarna Korsnäståget och Lillkyro i Vasa. Projektet syftar till...

 • Barnskötare

  Vasa stad söker barnskötare till småbarnspedagogik.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socilavården 272/2005. Närvårdexamen: utbildningsprogrammet /...

 • Skolgångsbiträde, 20h/vk Nummen koulu

  Vasa stad söker skolgångsbiträde (personlig assistent) för tiden 15.3.-31.5.2017.

  Behörighetsvillkor är skolgångsbiträdes behörighet.

  Vi förutsätter arbetserfarenhet som skolgångsbiträde eller...

 • Skolgångsbiträde

  Vasa stad söker skolgångsbiträde (personlig assistent) i deltid 204t /vk. För tiden 13.3.-31.5.2017 till Nummen koulu.

  Behörighetsvillkor är skolgångsbiträdes behörighet.

  Vi förutsätter arbetserfarenhet som...

 • Förändringsagent

  Inom Vasa stads social- och hälsosektor ledigförklaras på nytt en visstidsbefattning som förändringsagent inom barn- och familjeservice (LAPE) för tiden 1.4.2017-31.12.2018.

  Som ett av regeringens spetsprojekt genomför...

 • Rektor för enhetsskola

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker rektor för den nya enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu. Skolan bildas av den nuvarande lågstadieskolan Onkilahden alakoulu och den nuvarande högstadieskolan Vöyrinkaupungin...

 • Speciallärare till Gerby skola

  Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en speciallärare till Gerby skola.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Språkkunskapskrav: utmärkta kunskaper i svenska....

 • Marknadsföringsplanerare

  Vasa stad söker en marknadsföringsplanerare för tiden 2.5.2017 - 31.12.2018 till teamet för kommunikationsservicen.

  Kommunikationsservicens uppgift är att stöda att Vasa utvecklas och bevaras som en...

 • Timlärare i gymnasiet, historia-samhällslära

  Vaasan lyseon lukio söker en timlärare i huvudsyssla i historia och samhällslära. Vaasan lyseon lukio är ett gymnasium som har över 800 studerande och fungerar i ett tvåspråkigt campus.

  ...

 • Studiehandledare, Vaasan lyseon lukio

  Vaasan lyseon lukio söker en lektor i studiehandledning. Vaasan lyseon lukio är ett gymnasium som har över 800 studerande och fungerar i ett tvåspråkigt campus.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är...

 • Lektor, modersmål-litteratur/Vaasan Lyseon lukio

  Vaasan Lyseon lukio söker en lektor i modersmål och litteratur. Vaasan Lyseon lukio är ett gymnasium som har över 800 studerande och fungerar i ett tvåspråkigt campus.

  Behörighetsvillkor till...

 • Tjänst som läkare

  Vasa regionala företagshälsovård söker en läkare som är intresserad i välbefinnande att agera som ansvarig läkare för utvecklingen av sjukmottagningen. Du agerar som arbetspar till erfarna företagshälsoskötare och som stöd har du...

 • Ledande företagsläkare (tjänst)

  Vasa Regionala Företagshälsovård söker ledande företagsläkare / företagsöverläkare.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 25.1.-22.2.2017 beaktas vid valet.

  Som...

 • Förstavårdsförman

  Vasa stad söker en förstavårdsförman till räddningsverkets Mellersta förstavårdsområde (Vasa, Korsholm och Laihela). Arbetet sköts från Vasa. Förstavårdsförman fungerar som närförman till alla förstavårdare. De mest centrala...

 • Avdelningssekreterare

  Vasa stad söker en avdelningssekreterare för tiden 2.5.2017-31.12.2018 till mottagningsservicen.

  Behörighetsvillkor är examen som läkarsekreterare, avdelningssekreterare, mottagningsbiträde, närvårdare (linjen för...

 • Socialhandledare

  Vasa stad söker en socialhandledare för boendeservice för personer med funktionsnedsättning och enligt lagen om specialomsorger.
  Tyngdpunkten i arbetsuppgifterna vilar på handlednings- och rådgivningsuppgifter i anslutning...

 • Dagvårdssekreterare

  Vasa stads resultatområde för småbarnspedagogik söker en dagvårdssekreterare till ett arbetsförhållande som gäller tills vidare fr.o.m. 1.3.2017 eller enligt överenskommelse.

  Till dagvårdssekreterarens uppgifter hör...

 • Timlärare i huvudsyssla huslig ekonomi

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en timlärare i huvudsyssla, huslig ekonomi, till Merenkurkun koulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.
  ...

 • Tjänst som socialarbetare

  Socialjouren i Österbotten, som är en del av social- och hälsosektorn i Vasa stad, lediganslår en tjänst som socialarbetare på visstid fram till 31.12.2017.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lag om...

 • Timlärare i huvudsyssla (Huutoniemen koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en timlärare i huvudsyssla till Huutoniemen koulu. Till uppgiften hör bl.a. undervisning i finska som andra språk (S2) och i andra läroämnen i...

 • Sysselsättningschef

  Vasa stad söker en sysselsättningschef för tiden 1.4.2017-1.5.2018.

  Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen. Vi värdesätter också behärskande av båda de inhemska språken, IKT-kunskaper samt erfarenhet av...

 • Klasslärare (Hietalahden koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till Hietalahden koulu. Till uppgiften hör undervisning i slöjd i olika årskurser.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt...

 • Klasslärare (Suvilahden koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till Suvilahden koulu. Till uppgiften hör undervisning i slöjd (teknisk slöjd).

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning...

 • Lektor i grundskolan SV-ENG-FR Merenkurkun koulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i svenska, engelska och franska till Merenkurkun koulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998....

 • Specialklasslärare (Haga skola)

  Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker en specialklasslärare till Haga skola/ sjukhusundervisningen.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.
  Språkkunskapskrav är goda...

 • Lektor i grundskolan modersmål

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i modersmål till Savilahden yhteinäiskoulu i Lillkyro.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.
  Vi värdesätter...

 • Klasslärare språkbad i svenska Keskuskoulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare för språkbad (i svenska) till Keskuskoulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.
  Skötsel av...

 • Klasslärare (Huutoniemen koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till Huutoniemen koulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Prövotiden är sex månader.

  Innan...

 • Klasslärare Savilahden yhtenäiskoulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till Savilahden yhteinäiskoulu i Lillkyro.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Vi förutsätter...

 • Specialklasslärare Savilahden yhtenäiskoulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en specialklasslärare för årskurserna 1-6 till Savilahden yhteinäiskoulu i Lillkyro. Undervisningen är småklassundervisning i en sammansatt klass...

 • Specialklasslärare Savilahden yhtenäiskoulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en specialklasslärare för årskurserna 7-9 till Savilahden yhteinäiskoulu i Lillkyro. Undervisningen är småklassundervisning i en sammansatt klass...

 • Tjänst som klasslärare (Savilahden yhtenäiskoulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till Savilahden yhteinäiskoulu i Lillkyro.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Vi...

 • Speciallärare (Keskuskoulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en speciallärare till Keskuskoulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Prövotiden är sex månader.

  Innan...

 • Speciallärare (Huutoniemen koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en speciallärare till Huutoniemen koulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Prövotiden är sex månader.

  ...

 • Två specialklasslärare (Haga skola)

  Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker två specialklasslärare till Haga skola i Gamla Vasa.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.
  Språkkunskapskrav är goda...

 • Timlärare i huvudsyssla (Haga skola)

  Svenska grundläggande utbildning i Vasa stad söker timlärare i huvudsyssla till Haga skola.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.Gärna med specialicering i gymnastik.
  ...

 • Sommarjobbsansökan för ungdomar 2017, småbarnsfostran i Lillkyro

  Vasa stad erbjuder sommarjobb åt 16-24-åriga ungdomar. Inom småbarnsfostran i Lillkyro finns fyra platser som daghemsarbetare; i daghemmet Villi Länsi, i daghemmet i Tervajoki, i...

 • Timlärare i huvudsyssla invandrarklass

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lärare till Variskan koulu till invandrarklass för årskurserna 7-9.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  ...

 • Lektor i grundskolan svenska/tyska Variskan koulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i svenska och tyska till Variskan koulu för årskurserna 7-9.

  Av den sökande förutsätter vi färdigheter att utveckla...

 • Lektor i grundskolan huslig ekonomi Variskan koulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i huslig ekonomi till Variskan koulu för årskurserna 7-9.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998...

 • Lektor i grundskolan / Modersmål (Variskan koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i modersmål och litteratur till Variskan koulu för årskurserna 7-9.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning...

 • Speciallärare (Variskan koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en speciallärare till Variskan koulu för årskurserna 7-9.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Prövotiden är sex...

 • Klasslärare (Nummen koulu)

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en klasslärare till Nummen koulu.
  Till klasslärarens uppgifter hör undervisning i teknisk slöjd (tn) och gymnastik för pojkar.

  Behörighetsvillkor till...

 • Lektor i grundskolan EN Vöyrinkaupungin koulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i engelska till Vöyrinkaupungin koulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.

  Prövotiden är...

 • Lektor i grundskolan, Musik Vöyrinkaupungin koulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en lektor i musik till Vöyrinkaupungin koulu.
  Till uppgiften hör även undervisning i musikklasser.

  Behörighetsvillkor till...

 • Timlärare i huvudsyssla SV (Vöyrinkaupungin koulu)

  Inom Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning utlyses en tjänst som timlärare i huvudsyssla i svenska. Placering Vöyrinkaupungin koulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt...

 • Timlärare i huvudsyssla S2 Vöyrinkaupungin koulu

  Inom Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning utlyses en tjänst som timlärare i huvudsyssla, S2.
  Placering Vöyrinkaupungin koulu.

  Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt...

 • Sjukskötare

  Sjukvårdsserviceenheten inom hemvården vid Vasa stads social- och hälsosektorn söker sjukskötare. Placering till en början inom hemsjukvården.

  Kompetenskrav är examen som sjukskötare. Språkkunskapskrav är nöjaktig förmåga att i...

 • Vikariat som skolpsykolog

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker ett vikariat som kolpsykolog under tiden 13.2.2017-31.10.2017. Tjänsten kan möjligtvis bli ordinarie efter 31.10.2017.

  Till skolpsykologens arbetsuppgifter hör både...

 • Informatiker

  Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek söker en pedagogiskt orienterad informatiker, som i samarbete och dialog med biblioteksanvändarna vill utveckla och marknadsföra bibliotekets tjänster samt ge handledning i användningen av dem...

 • Vikariat som specialbarnträdgårdslärare

  Vasa stad söker specialbarnträgårdslärare för tiden 6.3.-30.6.2017.

  Uppgiften hör till den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Uppgiften är ett vikariat och kan fortsätta längre än den tid som nämns i...

 • Hälsovårdare

  Vasa stad söker hälsovårdare, med placering till en början vid Lillkyro hälsostations vuxen- och läkarmottagning.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 14.- 28.11.2016 beaktas vid valet.

  ...

 • Sommarjobb för ungdomar 2017

  Vasa stad erbjuder sommarjobb åt ungdomar i åldern 16-24 år inom många olika branscher. Du bör ha fyllt 16 år och vara under 25 år då arbetsförhållandet inleds.
  ...

 • Ledande socialarbetare

  Vasa stad söker ledande socialarbetare till resultatområde för socialarbete och familjeservice.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 4.-20.1.2017 beaktas vid valet.

  Resultatområdets...

 • Ledande företagsläkare (tjänst)

  Vasa Regionala Företagshälsovård söker ledande företagsläkare / företagsöverläkare.

  Som företagsöverläkare deltar du i affärsverkets ledningsgruppsarbete och tillsammans med verkställande direktören...

 • Instrumentskötare sommarjobb 2017

  Instrumentskötare eller instrumentvårdsstuderande, kom och arbeta i vikariat för instrumentskötare sommaren 2017 inom Vasa stads social- och hälsovårdsväsende!

  Vi erbjuder sommarjobb vid våra...

 • Hälsocentralstandläkare

  Vasa stad söker två hälsocentralstandläkare.

  Behörighetsvillkor är legitimerad tandläkare i Finland.
  Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).
  ...

 • Tjänst som socialarbetare

  Vasa stad söker en socialarbetare till en tjänst inom serviceområdena för Service för barn och familjer och Service för personer i arbetsålder. Tjänsten är uppdelad till hälften (50 %/50 %) mellan Familjerådgivningen och...

 • Ergoterapeut

  Vasa stad söker ergoterapeut till hemvården. Fokusområdet är upprätthållande av funktionsförmågan hos hemvårdens klienter samt tryggande av att klara sig hemma.

  Behörighetsvillkor är examen som ergoterapeut (YHS) eller...

 • Biträdande avdelningsskötare

  Vasa stad söker en biträdande avdelningsskötare till diabetesmottagningen för tiden 1.3-31.10.2017, med möjlighet till förlängning för att utveckla verksamheten. Under hösten 2017 kommer uppgifterna för ansvarspersonen...

 • Förstavårdare sommarjobb 2017

  Vasa stad söker efter motiverade och kompetenta sommarvikarier för tiden 1.6.-31.8.2017 till sina olika enheter inom förstavårdsservice. Enheter finns i Vasa, Korsholm, Laihela, Oravais, Nykarleby, Malax, Närpes och...

 • Fysioterapeut sommarjobb 2017

  Fysioterapeut eller studerande inom branschen, kom och vikariera som fysioterapeut sommaren 2017 vid Vasa stads hälsoservice, fysioterapi inom rehabiliteringsservicen.

  Vi erbjuder sommararbete på...

 • Företagsläkare

  Vasa regionala företagshälsovård söker en företagsläkare (tjänst).

  Vasa regionala företagshälsovård är Vasa stads affärsverk som grundades år 2006 och som producerar tjänster inom företagshälsovård i de tre kommunerna Vasa...

 • Fysioterapeut

  Vasa stad söker en fysioterapeut för tiden 13.3.2017-1.2.2018.

  Behörighetsvillkor är fysioterapeut examen.
  Språkkunskapskravet är färdigheter i finska och svenska.

  Vi förutsätter samarbetsförmåga, förmåga att...

 • Anstaltsvårdare sommarjobb 2017

  Vikariat för anstaltsvårdare sommaren 2017 inom Vasa stads social- och hälsosektorn.

  Vi erbjuder sommarjobb som anstaltsvårdare på anstaltsvårdens avdelningar, hälsostationer, tandvårdskliniker och...

 • Sjukskötare sommarjobb 2017

  Du sjukskötare, hälsovårdare eller studerande inom branschen, kom och vikariera sjukskötare vid Vasa stads social- och hälsosektorn sommaren 2017.

  Vi erbjuder sommarjobb inom anstaltsvård, serviceboende,...

 • Närvårdare sommarjobb 2017

  Du närvårdare eller studerande inom branschen, kom och vikariera vid Vasa stads social- och hälsosektorn sommaren 2017.

  Vi erbjuder sommarjobb inom anstaltsvård, serviceboende, hemvård och handikappservice.

  ...

 • Skolpsykolog

  Vasa stad söker
  Inom finskspråkiga grundläggande utbildning utlyses ett vikariat som kolpsykolog under tiden 13.2.2017-31.10.2017. Tjänsten kan möjligtvis bli ordinarie efter 31.10.2017.

  Till skolpsykologens...

 • Sekreterare för ledningen

  Vasa stad söker en sekreterare för ledningen i ett arbetsförhållande som gäller tillsvidare.

  I uppgiften ingår mångsidiga sekreteraruppgifter som produceras som närservice, bl.a. beredning och delgivning av...

 • Företagsfysioterapeut

  Vasa regionala företagshälsovård söker en företagsfysioterapeut.

  Behörighetsvillkor är fysioterapeututbildning, och specialiseringsstudier i företagshälsovård är meriterande.
  Språkkunskapskrav är god förmåga att...

 • Chef för regional verksamhet

  Vasa stad söker en chef för regional verksamhet vid Vasa stads museer i ordinarie tjänsteförhållande.
  Chefen leder och utvecklar verksamheten inom processen för regional verksamhet och myndighetsuppgifter. Till...

 • Amanuens (utställningsverksamheten)

  Vasa stad söker en amanuens för utställningsverksamheten. Amanuensen har i uppgift att planera och förverkliga tillfälliga utställningar inom konst och historia i Vasa stads museer samt att delta i utvecklandet...

 • Amanuens (konstsamlingarna)

  Vasa stad söker en amanuens för att arbeta med konstsamlingarna i Vasa stads museer. Amanuensen har i uppgift att planera, förverkliga och utveckla samlingsverksamheten i fråga om konstsamlingarna. Amanuensens...

 • Arbetsplatschef

  Vasa stad söker arbetsplatschef till Kommunteknikens byggnadsenhet.

  Behörighetsvillkor är för uppgiften lämplig yrkesexamen bgm, ing eller ing/YH.
  Vi förutsätter erfarenhet minst 5 år av produktion inom...

 • Inhoppare som lokal- och instrumentvårdare

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i enlighet med deras kunnande...

 • Korttidsvikariat inom småbarnsfostran

  Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran i fostrings-, vård- och assistenuppgifter, bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, gruppfamiljevårdare, assistenter och daghemsarbetare.

  ...

 • Som inhoppare inom vården (Primärvårdare, sjukskötare, hälsovårdare)

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i...

Vasa stad behöver hela tiden nya kunniga arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från sjukskötare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Vasa stad är en rökfri arbetsgivare.

På Rekryteringens sidor finns övergripande information om rekryteringens ämnesområden. Man söker jobb via det elektroniska rekryteringssystemet. Vasa stads lediga arbetsplatser (ordinarie, visstidsanställningar och vikariat) hittar du på Kommunrekry. Vid tekniska problem ta kontakt med rekrytointi(at)vaasa.fi

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Så här använder du kommunrekry.fi

Registrera dig som ny arbetssökande på Kommunrekry.fi under punkten Sökanden eller i platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen. Fyll i alla fält, välj ett lösenord, godkänn användningsvillkoren och klicka på registrerad. Efter det kan du fylla i ansökan. Om du är tidigare registrerad sökande i Kommunrekry, ska du fylla i ansökan genom att logga in i systemet eller via platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen.

Kom ihåg att i nedre kanten av ansökningen klicka på SÄND ANSÖKAN. Efter det får du i din e-post bekräftelse på att din ansökan har kommit till Kommunrekry.

Lediga befattningar och tjänster

https://www.kuntarekry.fi/sv

Förmedling av vikarier

https://www.kuntarekry.fi/sv/sa-har-soker-du-lediga-jobb-i-kuntarekry

Ofta frågat

https://www.kuntarekry.fi/sv/ofta-fragat-om-anvandningen-av-kuntarekry

Webbläsare som krävs för Kuntarekry: Internet Explorer 10 och nyare versioner av Modzilla Firefox, Google Chrome, Ooppera Safari.