Du är här

Arbeta i Vasa stad

 • Sairaanhoitaja
 • Hitsari
 • Sairaanhoitaja

Om Vasa

Lediga arbetsplatser

 • Barnträdgårdslärare / Malmöntalon päiväkoti

  Vasa stad söker två barnträdgårdslärare till Malmöntalon päiväkoti.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och...

 • Hälsovårdare

  Vasa stad söker en hälsovårdare. Till en början är placeringen skolhälsovården, finsk- och svenskspråkiga låg- och högstadieskolor.

  Behörighetsvillkoret är hälsovårdarexamen.

  Språkfärdighetskravet är gott behärskande...

 • Sjukskötare

  Vasa stad söker en sjukskötare för ett vikariat inom hemsjukvården i Laihela. Hemsjukvården i Laihela arbetar i två skift under veckan och ett skift under veckoslut. Arbetet förutsätter möjlighet att använda egen bil.

  ...

 • Lärare i textil slöjd

  Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker läare i textil slöjd för tiden 20.8.2018-2.6.2019.

  Behörighetsvillkor till examen för ämneslärare i textil slöjd. .

  Prövotiden är fem månader.

  Innan...

 • Timlärare i huvudsyssla

  Bildningssektorn / Huutoniemen koulu

  Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en timlärare i huvudsyssla till Huutoniemen koulu för tiden 1.8.2018-31.7.2019.
  Till uppgifterna hör att undervisa i...

 • Socialarbetare

  Vasa stad söker två socialarbetare till visstidstjänster under tiden 11.6-17.11.2018 och genast -31.7.2018 till serviceområdet för barn- och familjesocialarbete.

  Behörighetsvillkoret är behörighet enligt 7 § i lagen om...

 • Barnträdgårdslärare / Ristinummen päiväkoti

  Vasa stad söker barnträdgårdslärare till Ristinummen päiväkoti. Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 14.2. - 8.3.2018 beaktas vid valet.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt...

 • Statistikplanerare

  Vasa stad söker en statistikplanerare på viss tid för perioden 1.6.2018-31.5.2019 till Centralförvaltningen / Stadsutvecklingen

  Behörighetsvillkor är lämplig högskoleexamen.

  Språkkunskapskravet är god förmåga att...

 • En Jurist till social-och hälsosektorn.

  Vasa stad söker en jurist till social- och hälsosektorn.

  Juristen fungerar underlydande till direktören för social- och hälsosektorn som en del av den juristverksamhet som koordineras av...

 • Handledare

  Vasa stad söker en handledare med ordinarie befattning i barnskyddsteamet som är en del av serviceområdet för barn- och familjesocialarbete.

  Barnskyddet innehåller såväl socialarbete inom barnskydd som effektiverat familjearbete...

 • Gruppfamiljedagvårdare

  Vasa stad anställer en gruppfamiljedagvårdare 1.8.2018-1.8.2019 med placering vid familjedagvårdens reservdaghem Pikku-Lassi.

  Behörighetskrav är yrkesexamen för familjedagvårdare.
  Språkkunskapskrav är goda...

 • Planerande lärare i konstämnen

  Vasa stads bildningssektor söker en planerande lärare i konstämnen till Vaasa-opisto.

  Vaasa-opisto är en läroanstalt för det fria bildningsarbetet som ordnar allmänbildande vuxenutbildning, grundläggande...

 • Daghemsarbetare

  Inom Vasa stads avdelning för småbarnspedagogik ledigförklaras en befattning som daghemsarbetare fr.o.m. 1.8.2018. Första placeringsplatsen för befattningen är Haga daghem.

  Behörighetsvillkor är utbildning för...

 • Sjukskötare

  Vasa stad söker en sjukskötare till ordinarie anställningsförhållande i Vasa missbrukarcenter.

  Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 16.3.-16.4.2018 beaktas vid valet.

  Behörighetskravet är...

 • Företagsläkare

  Vasa Regionala Företagshälsovård söker två företagsläkare.

  Till uppgiften som företagsläkare söker vi två medicine licentiater, som är intresserade av att specialisera sig inom företagshälsovården. Det är även möjligt att...

 • Fastighetsingenjör

  Vasa stad söker en markanvändningsingenjör till resultatområdet fastighetssektorn. Resultatområdet ansvarar för förvaltningen av stadens markegendom, lägesdata, fastighets- och mätningsuppgifter samt bostadsärenden....

 • Vikariat som chef för hemvården

  Vasa stad söker en vikarie för chefen för hemvård inom hem- och anstaltsvård fram till 30.9.2018. Tjänsten torde ordinarietillsättas fr.o.m. 1.10.2018.
  Serviceområdet består av hemvård, hemvårdens stödservice...

 • Specialbarnträdgårdslärare

  Vasa stad söker en specialbarnträdgårdslärare för tiden 1.8-31.12.2018 till Teeriniemen päiväkoti.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om behörighetsvillkoren för...

 • Barnträdgårdslärare

  Vasa stad söker två barnträdgårdslärare till Teeriniemen päiväkoti.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården....

 • Vatten- och avloppsanläggningsmekaniker

  Vasa vatten anställer två vatten- och avloppsanläggningsmekaniker för underhåll- och byggnationsarbeten inom vattenförsörjningstjänster (avlopps- och renvatten). Arbetet sker uteslutande utomhus (100 %),...

 • VVS-Planerare

  Vasa Vatten anställer en VVS-planerare till nät- och anläggningsplaneringen inom vattenförsörjningstjänster.

  Som behörighetskrav ingenjörsexamen inom branschen eller byggnadsingenjörsexamen eller annan motsvarande kompetens...

 • Barnträdgårdslärare

  Vid Vasa stad, avdelningen för småbarnspedagogik, har ledig att sökas två befattningar som barnträdgårdslärare fr.o.m. 1.8.2018. Placering till att börja med är Tervajoen päiväkoti och Päiväkoti Pikkuonni i Merikaarto.

  ...

 • Barnträdgårdslärare / Daghemmet Huvikumpu

  Vasa stad söker en barnträdgårdslärare till daghemmet Huvikumpu. Placering inledningsvis inom språkbad.

  Behörighetsvillkor i enlighet med lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 om...

 • Sjukskötare sommarjobb 2018

  Du sjukskötare, hälsovårdare eller studerande inom branschen, kom och vikariera sjukskötare vid Vasa stads social- och hälsosektorn sommaren 2018.

  Vi erbjuder sommarjobb inom anstaltsvård, serviceboende,...

 • Närvårdare sommarjobb 2018

  Du närvårdare eller studerande inom branschen, kom och vikariera vid Vasa stads social- och hälsosektorn sommaren 2018.

  Vi erbjuder sommarjobb inom anstaltsvård, serviceboende, hemvård och handikappservice.

  ...

 • Socialhandledare

  Social- och hälsosektorn i Vasa söker en socialhandledare till serviceområdet vuxensocialarbete under tiden 2.5.-31.12.2018.

  Syftet med handikappservicen är ett erbjuda handikappade människor möjlighet att elva ett...

 • Munhygienist

  Vasa stad söker en munhygienister för tiden 2.5.-28.10.2018.

  Behörighetsvillkoret är examen som legitimerad munhygienist eller tandhygienist enligt lagen om yrkeutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

 • Servicehandledare

  Vasa stad söker en servicehandledare inom småbarnspedagogiken

  Behörighetsvillkor är pedagogie magisterexamen eller förvaltningsmagisterexamen eller annan för uppgiften lämplig högskoleexamen samt arbetserfarenhet inom...

 • Specialbarnträdgårdslärare /Ristinummen päiväkoti

  Vasa stad söker en vikarie som specialbarnträdgårdslärare 1.8.2018-31.7.2019,till vars verksamhetsområde ingår Korsnästågets daghem, Kapellbackens daghem och daghemmet Esikko.

  ...

 • Barnträdgårdslärare / Alkulan päiväkoti

  Vasa stad anställer tre barnträdgårdslärare till Alkula daghem.

  Behörighetsvillkor är behörighet enligt lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning...

 • Barnskötare / Malmögårdens daghem

  Inom Vasa stads avdelning för småbarnspedagogik ledigförklaras 1 befattning som barnskötare fr.o.m. 1.8.2018. Första placeringsplatsen för befattningen är Malmögårdens daghem.

  Behörighetsvillkor är...

 • Barnträdgårdslärare / Malmögårdens daghem

  Inom Vasa stads avdelning för småbarnspedagogik ledigförklaras 3 befattningar som barnträdgårdslärare fr.o.m. 1.8.2018. Första placeringsplatsen för befattningarna är Malmögårdens daghem.

  ...

 • Specialsakkunnig i energieffektivitet

  Vasa Hussektor söker en specialsakkunnig i energieffektivitet

  Vi söker till vårt team en initiativrik person med högre högskoleexamen för att vidareutveckla energikunnandet och en innovativ...

 • Projektingenjör

  Vi söker en initiativrik person med yrkeshögskoleexamen eller examen på institutnivå för att utvecklas i rollen som ledarskapsexpert inom husbyggnadsprojekt. Anställningen gäller tills vidare och inleds enligt överenskommelse....

 • Granskningsingenjör

  Vasa stad söker granskningsingenjör för fast anställning vid Vasa stads byggnadstillsyn.
  Byggnadstillsynen främjar och övervakar att byggandet är av god kvalitet samt att miljön planeras och bevaras trivsam enligt de...

 • Sjukskötare

  Vasa stad söker en sjukskötare till ordinarie anställningsförhållande i Vasa missbrukarcenter.

  Behörighetskravet är sjukskötarexamen (YHS).
  Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska...

 • Jobb för långtidsarbetslösa!

  Då du har varit arbetslös över 300 dagar, har du möjlighet att få arbete inom stadens olika enheter 6+2 månader.

  De vanligaste uppgifterna som erbjuds är till exempel assistent inom äldreomsorgen,...

 • Inhoppare som lokal- och instrumentvårdare

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i enlighet med deras kunnande...

 • Korttidsvikariat inom småbarnsfostran

  Vi behöver vikarier för kort tid inom småbarnsfostran i fostrings-, vård- och assistenuppgifter, bland annat barnträdgårdslärare, barnskötare, gruppfamiljevårdare, assistenter och daghemsarbetare.

  ...

 • Som inhoppare inom vården (Primärvårdare, sjukskötare, hälsovårdare)

  Social- och hälsovårdsväsendet erbjuder uppgifter av olika längd och för viss tid inom vårdsektorn för färdigt utexaminerade inom branschen samt för studerande inom branschen i...

Vasa stad behöver hela tiden nya kunniga arbetstagare, vikarier och praktikanter. Inom staden kan man också söka sommarjobb, civiltjänst, lönesubventionerat arbete eller bekanta sig med arbetslivet. Ett mångsidigt urval av arbetsuppgifter inom olika branscher erbjuds, allt från sjukskötare till idrottsplatsskötare och från sekreterare till scenograf. Vasa stad är en rökfri arbetsgivare.

På Rekryteringens sidor finns övergripande information om rekryteringens ämnesområden. Man söker jobb via det elektroniska rekryteringssystemet. Vasa stads lediga arbetsplatser (ordinarie, visstidsanställningar och vikariat) hittar du på Kommunrekry. Vid tekniska problem ta kontakt med rekrytointi(at)vaasa.fi

Till lönesubventionerat arbete, arbetsprövning och rehabiliterande arbetsverksamhet ansöks via stadens egna kanaler. Du kan läsa mera om dessa under avsnittet Stödande av sysselsättning.

Så här använder du kommunrekry.fi

Registrera dig som ny arbetssökande på Kommunrekry.fi under punkten Sökanden eller i platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen. Fyll i alla fält, välj ett lösenord, godkänn användningsvillkoren och klicka på registrerad. Efter det kan du fylla i ansökan. Om du är tidigare registrerad sökande i Kommunrekry, ska du fylla i ansökan genom att logga in i systemet eller via platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen.

Kom ihåg att i nedre kanten av ansökningen klicka på SÄND ANSÖKAN. Efter det får du i din e-post bekräftelse på att din ansökan har kommit till Kommunrekry.

Lediga befattningar och tjänster

https://www.kuntarekry.fi/sv

Förmedling av vikarier

https://www.kuntarekry.fi/sv/sa-har-soker-du-lediga-jobb-i-kuntarekry

Ofta frågat

https://www.kuntarekry.fi/sv/ofta-fragat-om-anvandningen-av-kuntarekry

Webbläsare som krävs för Kuntarekry: Internet Explorer 10 och nyare versioner av Mozilla Firefox, Google Chrome, Ooppera Safari.