Du är här

Om Vasa

Kom och jobba hos Vasa stad

asuminenkesavaakanettijt.jpg
Kom och jobba hos Vasa stad

Vasa är en kraftigt växande stad med över 67 000 invånare och det största ekonomiska centret i Österbotten. Vasa stad bildar tillsammans med sina sex grannkommuner Vasaregionen.

I Vasaregionen bor över 114 000 invånare. Bland landets regioner hör Vasaregionen till dem som växer kraftigast och har bäst framgång. På 2000-talet har regionens folkmängd ökat med nästan 9 000 invånare och antalet arbetsplatser med cirka 5 500.

Lillkyro anslöts till Vasa genom en kommunsammanslagning 1.1.2013. Den gynnsamma utvecklingen i Vasa och hela regionen har påskyndats av att Vasaregionen har Nordens största koncentration av energikunnande som direkt sysselsätter cirka 11 000 personer. De största företagen i energiklustret är Wärtsilä, ABB och Vacon. Till klustret hör totalt fler än 140 företag, 80 % av produkterna och tjänsterna går till export.

Huvudvikten för näringsstrukturen i Lillkyro har legat på service och industri, där man har koncentrerat sig på trä- och metallindustri. Tätorten Tervajoki har utvecklats till centrum för bilhandeln i Österbotten. Lantbruket har specialiserat sig på spannmålsodling och svinuppfödning.

Vasa är en tvåspråkig stad. Av Vasaborna är 69,7 % finskspråkiga och cirka 22,7 % svenskspråkiga. Andelen av befolkningen som talar andra språk är 7,6 %. 

Läs mer: https://www.vaasa.fi/sv/om-vasa

 

VASAS FÖRMÅNER

Vi erbjuder våra arbetstagare många förmåner, som gör Vasa till en plats där det är bra att leva, arbeta och utvecklas. Som Vasa stads arbetstagare är du en del av vardagen i ett gott liv bland kommuninvånarna och alla dina arbetsdagar har betydelse.
Välkommen med!

 

Mat ger energi för arbetet

Vi erbjuder dig möjlighet att äta förmånlig lunch i personalrestaurangerna och i ett flertal andra av stadens verksamhetsenheter.

 

Njut av motion och kultur

Vasa stads idrottsväsende erbjuder stadens anställda Välmående Vasa-motionsbrickan med olika motionsformer både i grupp och individuellt. Kulturen erbjuder stadens anställda förmånliga teater- och konsertbiljetter. 

 

Företagshälsovården en hörnsten för välfärd

Vid Vasa regionala företagshälsovård satsar vi framför allt på det förebyggande arbetet. Välmående och glädje av att motionera får du uppleva bl.a. i olika motionsgrupper.

 

Rätt till hemanvändning av Microsoft-program

Vasa stads anställda kan till sin hemdator köpa Microsoftprogram till nedsatt pris.

 

Livet är också annat än arbete

Vi ser till att arbete och fritid är i balans. Regelbundna arbetstider eftersträvas och inom flera branscher kan flexibla arrangemang ordnas.