Du är här

Om Vasa

Lediga arbetsplatser och rekrytering

potilas ja lääkäri
SÅ HÄR REKRYTERAR VASA STAD

Meddelande om lediga arbetsplatser

Vasa stad meddelar också om lediga arbetsplatser på Kuntarekry och Arbets- och näringsbyråns webbsidor. Tidningsannonser publiceras iPohjalainen och Vasabladet. Tjänster kungörs kommunens officiella anslagstavlor.Vikarieförmedlingen och vikarieregistret i Kuntarekry-tjänsten fungerar t.ex. inom social- och hälsosektorn samt småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet.Vi deltar aktivt i rekryteringsmässor och ordnar olika rekryteringsevenemang med våra samarbetsparter t.ex. Contact–mässan och Knowhow–mässan.

Ansökan

I Vasa söks lediga arbetsplatser via Kuntarekry.fi-tjänsten. Skicka inte din ansökan per e-post. Kontrollera alltid när ansökningstiden går ut i platsannonsen! Till en elektronisk ansökan kan bilagefiler inte bifogas.I frågor som gäller arbetsuppgifterna ska du ta kontakt med den kontaktperson som nämns i platsannonsen. Om du stöter på tekniska problem, ta kontakt med Vasa stads rekryteringsenhet per e-post till adressen rekrytointi@vaasa.fi

.Examens- och arbetsintyg

I ansökningsskedet behöver du inte skicka in dina examens- och arbetsintyg, men förbered dig på att ha med dem vid en eventuell intervju.

Intervjuer och val

Efter att ansökningstiden har gått ut tar den rekryterande förmannen eller rekryteringsenhetens assistenter kontakt med dem som ska kallas till intervju. Intervjuomgångarna kan vara en eller två. Eventuellt skickas en del av dem som intervjuas även på personbedömning. Beslutet om vem som valts meddelas alla sökande.

Tjänster och befattningar

Inom Vasa stad finns både tjänster och befattningar. Till arbetsuppgifterna i en tjänst ingår utövande av offentlig makt och skötsel av myndighetsuppgifter. Övriga uppgifter är befattningar. I praktiken är det inte någon stor skillnad mellan en tjänst och en befattning.

Av personer som arbetar med barn krävs ett straffregisterutdrag.
Mera information om Utdrag om brottslig bakgrund

 

SÅ HÄR ANVÄNDER DU TJÄNSTEN

Registrera dig som ny arbetssökande på Kuntarekry.fi under punkten Sökanden eller i platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen. Fyll i alla fält, välj ett lösenord, godkänn användningsvillkoren och registrera dig (klicka på rekisteröidy). Därefter kan du fylla i ansökan. Om du är tidigare registrerad sökande i Kuntarekry, ska du fylla i ansökan genom att logga in i systemet eller via platsannonsen under punkten Sök arbetsplatsen.

Så här söker du arbetsplatser och kortjobb inom Vasa stad

På Kuntarekry.fi:s första sida väljer du Lediga jobb och söker en arbetsplats baserat på sökord. Vasa stads arbetsplatser hittar du enklast genom att trycka på Specificera sökningen och välja Intressant arbetsgivare? och Vasa stad. Då får du fram en lista över Vasa stads alla lediga arbetsplatser. Läs mera i anvisningarna för lediga befattningar och tjänster samt vikarieförmedling.

Lediga befattningar och tjänster
https://www.kuntarekry.fi/sv/sa-har-soker-du-lediga-jobb-i-kuntarekry

Vikarieförmedling
https://www.kuntarekry.fi/sv/sa-har-soker-du-vikariat-i-kuntarekry

Ofta frågat
https://www.kuntarekry.fi/sv/ofta-fragat-om-anvandningen-av-kuntarekry

Anvisningsvideo för arbetssökande
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonhakijan-ohjevideot

Kuntarekry kräver webbläsarna:
Internet Explorer 10 och nyare versioner, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Safari