Du är här

Om Vasa

Arbetsprövning

Arbetsprövningsplatser för arbetslösa arbetssökanden

En arbetslös arbetssökande kan vara i arbetsprövning vid stadens olika resultatområden och affärsverk. Syftet med arbetsprövning på en arbetsplats hos staden är att klarlägga yrkesvals- och karriärsalternativen eller stöda en tillbakagång till arbetsmarknaderna. Under arbetsprövningen kan du bekanta dig med olika sektorer i praktiken och reda ut om du är intresserad av respektive område eller yrke eller hurdant kunnande du behöver för att bli sysselsatt.

Vasa stad ordnar arbetsprövning inom många olika sektorer t.ex. inom hemvården, grönsektorn, centralförvaltningen.

Hur kommer man till arbetsprövning?

Kontrollera först vid TE-byrån om du är berättigad till arbetsprövning.

Om du är intresserad av arbetsprövning hos Vasa stad, kan du kontakta oss direkt.

Staden meddelar även om lediga arbetsprövningsplatser till Österbottens arbets- och näringsbyrå, där man kan fråga om stadens arbetsprövningsplatser.

Längd

Arbetsprövningens längd anpassas till din situation och syftet med arbetsprövningen.

• högst 12 mån., av vilka högst 6 mån. i samma uppgift
• arbetsprövningen räcker vanligtvis 1 - 6 månader
• 1-5 dagar/vecka, 4-8 timmar/dag

Utkomst

För arbetsprövning betalas ingen lön, men du har under arbetsprövningen rätt till arbetslöshetsförmån och dessutom vanligtvis till kostnadsersättning 9 €/arbetsprövningsdag. I fråga om kostnadsersättningen är undantaget ungdomar under 25 år som inte har någon yrkesexamen och som därför inte får någon kostnadsersättning. Innan arbetsprövningen inleds ingås ett arbetsprövningsavtal med TE-byrån. Den som deltar i arbetsprövning kan avbryta arbetsprövningen om han/hon får arbete hos staden, på den öppna marknaden eller en studieplats.

Tilläggsinformation