Du är här

Upplev Vasa

Mediakonst

Rörlig bild, ljud och musik och berättarkonst är byggklossarna i audiovisuell konst. Med traditionella arbetssätt som grund och modern teknik till hjälp lär sig eleverna att skapa en helhet av ljud och bild. Vi gör bl.a. animationer och kortfilmer tillsammans. Grupperna är i huvudsak finskspråkiga.
TaiKon - AV-taide/AV-konst

MEDIAKONST 2018-2019

 

MEDIAKONST 2 
2008-2010 födda

93 €/termin
ons 16.30-18.00, 22.8.-5.12.2018 / 9.1.-24.4.2019
lärare: Anu Valkama
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8410

MEDIAKONST 3
2005-2007 födda

93 €/termin
ons 18.15-19.45, 22.8.-5.12.2018 / 9.1.-24.4.2019
lärare: Anu Valkama
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8410