Du är här

Upplev Vasa

Mediakonst

Rörlig bild, ljud och musik och berättarkonst är byggklossarna i audiovisuell konst. Med traditionella arbetssätt som grund och modern teknik till hjälp lär sig eleverna att skapa en helhet av ljud och bild. Vi gör bl.a. animationer och kortfilmer tillsammans. Grupperna är finskspråkiga.
TaiKon - AV-taide/AV-konst

MEDIAKONST 2018-2019

 

MEDIAKONST 2 
2008-2010 födda

93 €/termin
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8410

MEDIAKONST 3
2005-2007 födda

93 €/termin
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8410