Du är här

Upplev Vasa

Mediakonst

Rörlig bild, ljud och musik och berättarkonst är byggklossarna i audiovisuell konst. Med traditionella arbetssätt som grund och modern teknik till hjälp lär sig eleverna att skapa en helhet av ljud och bild. Vi gör bl.a. animationer och kortfilmer tillsammans. Grupperna är i huvudsak finskspråkiga.
TaiKon - AV-taide/AV-konst

MEDIAKONST 2019-2020

 

MEDIAKONST 2 
2008-2010 födda

98 €/termin
ons 16.30-18.00, 21.8.-4.12.2019 / 8.1.-22.4.2020
lärare: Anu Valkama
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=4195

MEDIAKONST 3
2005-2007 födda

98 €/termin
ons 18.15-19.45, 21.8.-4.12.2019 / 8.1.-22.4.2020
lärare: Anu Valkama
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=sv&t=4194