Du är här

Om Vasa

Avfall och avfallshantering

Alla bostadsfastigheter måste anslutas till den ordnade avfallshanteringen. Fastighetsinnehavaren beställer tömningen av avfallskärlen av ett avfallstransportföretag som fastighetsinnehavaren själv väljer.

Bioavfall kan man själv hantera på fastigheten genom att kompostera det. Om man komposterar livsmedelsavfall bör komposten vara värmeisolerad och skyddad mot skadedjur. Torrt och rent träavfall kan brännas. Närmare bestämmelser om avfallshanteringen finns i avfallshanteringsbestämmelserna.

Guide för ett fungerande avfallsutrymme.

Vasaregionens avfallsnämnd fungerar som avfallsservicemyndighet. Byggnads- och miljönämnden är övervakningsmyndighet i fråga om avfallshanteringen.

Kommunal avfallsanläggning är Ab Stormossen Oy, som ger råd och service i praktiska arrangemang som gäller avfallshanteringen.

Enbart sedimenteringsbrunnsbehandling är i regel inte någon effektiv reningsmetod efter 31.10.2019 vid hanteringen av avloppsvatten fastighetsvis på strand- och grundvattenområden. Vid valet av rengöringssystem hjälper avloppsvattentjänsten Jätevesijelppari till.